Studia podyplomowe Wrocław

Studia podyplomowe Wrocław

Dodaj do ulubionych

Studia podyplomowe we Wrocławiu

Studia podyplomowe we Wrocławiu zazwyczaj trwają 2 semestry, czyli 1 rok akademicki. Zdarza się jednak, że studia podyplomowe trwają dłużej.

Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych.

zobacz, na jakich uczelniach w mieście Wrocławiu są Studia Podyplomowe

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Kierunki studiów: 88

Studia podyplomowe: 47

Kierunki podyplomowe
administracja publiczna
angielski język specjalistyczny
archeologia sądowa

POKAŻ WIĘCEJ

Dolnośląska Szkoła Wyższa

Dolnośląska Szkoła Wyższa

Dolnośląska Szkoła Wyższa

Kierunki studiów: 17

Studia podyplomowe: 78

Kierunki podyplomowe
administracja - prawo, zarządzanie i organizacja
agile menager
akademia lean lidera

POKAŻ WIĘCEJ

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Kierunki studiów: 11

Studia podyplomowe: 74

Kierunki podyplomowe
adaptacja i zarządzanie zmianą w procesach transformacji cyfrowej
administracja - zarządzanie i organizacja
agile – zwinne metodyki zarządzania projektami

POKAŻ WIĘCEJ

STUDIA PODYPLOMOWE - KIERUNKI W MIEŚCIE WROCŁAWIU

Grupa kierunków
Uczelnia
A
B
C
D
E
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
W
Z
Ż
Rozwiń

Jak wyglądają studia podyplomowe we Wrocławiu?

Najważniejszą informacją dla osób, chcących podjąć naukę na studiach podyplomowych jest ta, kto może na takie studia się zapisać. Jak sama nazwa wskazuje, na studia podyplomowe mogą wybrać się osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych. Nie jest jednak ważne, jakie studia się ukończyło.

Ponieważ na studia podyplomowe decydują się dwie grupy ludzi: Ci, którzy chcą pogłębiać swoją wiedzę w danej dziedzinie, uzupełniać wykształcenie i doskonalić czy też aktualizować swoje kwalifikacje w danej branży oraz ci, którzy z jakiegoś powodu chcą zdobyć wykształcenie w nowych kierunkach i specjalnościach oraz przekwalifikować się, by podjąć zatrudnienie w branży nie związanej z zawodem wyuczonym, bez potrzeby przechodzenia przez proces podstawowej nauki na studiach I lub II stopnia.

 

Czas trwania i koszty studiów podyplomowych we Wrocławiu

Na studia podyplomowe może pójść każdy, kto posiada wyższe wykształcenie. Organizowane są one w większości przypadków „w trybie niestacjonarnym” co oznacza, że zajęcia odbywają się wyłącznie w weekendy, czasami również w piątki, co tydzień lub co dwa tygodnie. Różnice wynikają głównie na poziomie konkretnych uczelni.

Podobnie ma się sprawa z opłatami za naukę. Studia podyplomowe prawie zawsze są płatne (wyjątek stanowią studia współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej), niezależnie od tego czy organizowane są przez uczelnie publiczne czy też prywatne. Opłaty uiszcza się za semestr nauki.

Są to koszty oscylujące w granicy od 1200 do 3000 złotych za semestr - również w zależności od uczelni ale też konkretnego kierunku. Opłatę wnosi się zazwyczaj na konto uczelni. Można ją uiścić jednorazowo lub ratalnie, przy czym kwota końcowa może być rozbita tak na trzy jak i na sześć rat. Różny jest też czas trwania studiów podylomowych. Zwykle są to dwa semestry, jednak zdarzają się kierunki, gdzie studia podyplomowe trwają semestrów cztery.

 

Praca po studiach podyplomowych we Wrocławiu

Trudno określić jaką pracę można znaleźć po studiach podyplomowych, ponieważ cały sens istnienia studiów podyplomowych polega na ich uniwersalności. Studia podyplomowe służą przede wszystkim do pogłębiania wiedzy w znanej nam dziedzinie - wtedy praca, którą podejmiemy może być związana bezpośrednio z naszymi studiami licencjackimi czy magisterskimi, studia podyplomowe mogą jednak podjąć ludzie, którzy potrzebują szybko się przekwalifikować.

Zmiana kwalifikacji zwykle związana jest z brakiem pracy w zawodzie wyuczonym i potrzebie odnalezienia się na rynku pracy w kompletnie innej branży. Dzięki temu geograf w ciągu roku może zyskać wiedzę i uprawnienia administratora nieruchomości, archeolog zostanie architektem ogrodów, a socjolog optometrystą. Ponieważ warto zdawać sobie sprawę, że studia podyplomowe służą do otwierania drzwi do kariery, niezależnie od wcześniejszego doświadczenia zawodowego i wykształcenia.

 

 

AKADEMIA MUZYCZNA studia podyplomowe

jednostka prowadząca

kierunki studiów podyplomowych

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
  • Podyplomowe Studia Muzykoterapii
  • Podyplomowe Studia w zakresie Kompozycji Specjalnej, Komputerowej oraz Muzyki Teatralnej i Filmowej
  • Podyplomowe Studia w zakresie Nauczania Gry Zespołowej w Szkolnictwie Muzycznym,
  • Podyplomowe Studia w zakresie Nauczania Początkowego Gry na Instrumencie
  • Podyplomowe Studia Mistrzowskie w zakresie Instrumentalistyki
  • Podyplomowe Studia Mistrzowskie w zakresie Kameralistyki
  • Podyplomowe Studia w zakresie Wokalistyki 
  • Podyplomowe Studia Emisji i Rehabilitacji Głosu.

 

AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH studia podyplomowe

jednostka prowadząca

kierunki studiów podyplomowych

Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu

 

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO studia podyplomowe

jednostka prowadząca

kierunki studiów podyplomowych

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

 

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA studia podyplomowe

jednostka prowadząca

kierunki studiów podyplomowych

Politechnika Wrocławska

 

UNIWERSYTET EKONOMICZNY studia podyplomowe

jednostka prowadząca

kierunki studiów podyplomowych

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny
Wydział Nauk Ekonomicznych
Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów
Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki

 

UNIWERSYTET MEDYCZNY studia podyplomowe

jednostka prowadząca

kierunki studiów podyplomowych

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej Kultura Uzdrowiskowa  
Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego
Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Nauk o Zdrowiu

 

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY studia podyplomowe

jednostka prowadząca

kierunki studiów podyplomowych

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Wycena nieruchomości
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Wydział Nauk o Żywności
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

 

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI studia podyplomowe

Dla osób, które kończyły studia licencjackie bądź magisterskie Uniwersytet Wrocławski proponuje 85 kierunków studiów podyplomowych. Prowadzone są one przez 8 wydziałów Uniwersytetu: Wydział Chemii, Wydział Filologiczny, Wydział Matematyki i Informatyki, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Wydział Nauk Biologicznych, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, Wydział Nauk Społecznych, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, a także przez Centrum Edukacji Nauczycielskiej. Uniwersytet Wrocławski oferuje również studia podyplomowe międzywydziałowe. Dla ułatwienia dzielmy kierunki na ich tematykę:

rodzaj studiów

kierunki studiów podyplomowych

Podyplomowe studia filologiczne
Studia podyplomowe humanistyczne:

 

Studia podyplomowe przyrodnicze
Podyplomowe studia prawne i społeczne
Podyplomowe studia ścisłe i techniczne

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W MIEŚCIE WROCŁAWIU NA KTÓRYCH SĄ STUDIA PODYPLOMOWE

Komentarze (0)