PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZA Z PROFILAKTYKĄ SPOŁECZNĄ

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZA Z PROFILAKTYKĄ SPOŁECZNĄ

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZA Z PROFILAKTYKĄ SPOŁECZNĄ

Studia w Bydgoszcz

pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką społeczną

 

Odkryj studia pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką społeczną w Bydgoszcz i sprawdź gdzie możesz studiować

Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z profilaktyką społeczną studia Bydgoszcz - specjalność / ścieżka kształcenia

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką społeczną umożliwi Ci zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie działalności opiekuńczo-wychowawczej, diagnostycznej, profilaktycznej. Nauczysz się konstruować programy naprawcze i udzielać pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Absolwenci zajmują się diagnozowaniem potrzeb, problemów i zagrożeń, które towarzyszą podopiecznym na różnych etapach rozwoju. Zatrudniani są w placówkach wsparcia dziennego, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, również socjalizacyjnych, interwencyjnych, specjalistyczno-terapeutycznych, a także w ośrodkach adopcyjnych lub w instytucjach pomocy społecznej, takich jak ośrodki pomocy rodzinie czy domy pomocy społecznej.

Kompleksowo opracowany program kształcenia wypełniony jest takimi przedmiotami jak: teoretyczne i metodyczne podstawy pracy opiekuńczo-wychowawczej, pedagogika rodziny i poradnictwo opiekuńczo-wychowawcze z metodyką, diagnoza potrzeb opiekuńczo-wychowawczych, warsztat umiejętności socjoterapeutycznych z metodyką.

Komentarze (0)