PEDAGOGIKA SĄDOWNICZO – PENITENCJARNA

PEDAGOGIKA SĄDOWNICZO – PENITENCJARNA

PEDAGOGIKA SĄDOWNICZO – PENITENCJARNA

Studia w Bydgoszcz

pedagogika sądowniczo-penitencjarna

Odkryj studia pedagogika sądowniczo-penitencjarna w Bydgoszcz i sprawdź gdzie możesz studiować

Pedagogika sądowniczo – penitencjarna studia Bydgoszcz - specjalność / ścieżka kształcenia

Pedagogika sądowniczo-penitencjarna to nowoczesna propozycja kształcenia, która rozwija zagadnienia z zakresu pedagogiki i umożliwia pracę z osobami niedostosowanymi społecznie, które wchodzą w konflikt z prawem. Nauczysz się tworzyć strategie działań resocjalizacyjnych oraz określać prognozy kryminologiczno-społeczne.

Plan zajęć umożliwi Ci zdobycie potrzebnych kompetencji do pracy ze zdemoralizowanymi nieletnimi i dorosłymi przestępcami, zarówno w środowisku otwartym, jak i zamkniętym. Studenci uczęszczają na takie przedmioty jak: psychologia sądowa i penitencjarna z metodyką, penologia i podstawy prawa karnego, pedagogika penitencjarna, metodyka pracy resocjalizacyjno-penitencjarnej.

Abiturienci zatrudniani są w zespołach kuratorskiej służby sądowej w pionie dla dorosłych, jak i w pionie rodzinnym. Pracują także w zakładach karnych, poprawczych, w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, w areszcie śledczym, jednostkach policji.

Komentarze (0)