PEDAGOGIKA SZKOŁY Z POMOCĄ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ (NAUCZYCIELSKA)

PEDAGOGIKA SZKOŁY Z POMOCĄ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ (NAUCZYCIELSKA)

PEDAGOGIKA SZKOŁY Z POMOCĄ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ (NAUCZYCIELSKA)

Studia w Bydgoszcz

pedagogika szkoły z pomocą psychologiczno-pedagogiczną (nauczycielska)

 

Odkryj studia pedagogika szkoły z pomocą psychologiczno-pedagogiczną (nauczycielska) w Bydgoszcz i sprawdź gdzie możesz studiować

Pedagogika szkoły z pomocą psychologiczno-pedagogiczną (nauczycielska) studia Bydgoszcz - specjalność / ścieżka kształcenia

Pedagogika szkoły z pomocą psychologiczno-pedagogiczną (nauczycielska) to kompleksowo opracowany moduł kształcenia, który odpowiada na oczekiwania współczesnego rynku pracy. Nauczysz się planować i realizować działania wiążące się z pracą pedagoga szkolnego oraz udzielać pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Studenci poznają zadania i warsztat pracy pedagoga szkolnego oraz wszelkie wymagania formalnoprawne. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak: warsztat pracy i specyfika rozwoju zawodowego pedagoga szkolnego, metodyka pracy wychowawczo-profilaktycznej w szkole, pedagogika szkoły i ewaluacja pracy szkoły, pedagogiczne wspomaganie ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, poradnictwo i pomoc psychologiczno-pedagogiczna z metodyką.

Abiturienci obejmują stanowiska pedagogów szkolnych bądź specjalistów ds. organizacji i koordynacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Pracują z dziećmi, młodzieżą oraz ich rodzinami, a także z wychowawcami klas i nauczycielami w szkole. Zatrudniani są w przedszkolach, szkołach podstawowych, świetlicach środowiskowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, placówkach oświatowych.

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy jest specjalność / ścieżka kształcenia PEDAGOGIKA SZKOŁY Z POMOCĄ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ (NAUCZYCIELSKA)

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Komentarze (0)