Przywództwo w biznesie

Przywództwo w biznesie

Przywództwo w biznesie

Studia w Warszawie

przywództwo w biznesie

Odkryj studia przywództwo w biznesie w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Przywództwo w biznesie studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Jakie są cechy dobrego przywódcy? To niezwykle ważne pytanie, które powinna zadać sobie każda osoba, wybierająca specjalność taką jak przywództwo w biznesie. Otwartość, asertywność, umiejętność pracy w zespole, stanowczość oraz jednocześnie – aktywne reagowanie na potrzeby pracowników. Możesz mieć pewność, że jeśli wybierzesz kształcenie na tej specjalności, to właśnie między innymi będziesz kształcić te kompetencje.

Warto podkreślić, że kształcenie w ramach tych studiów zaopatrzy cię także w pogłębioną wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych oraz ich miejscu w systemie społecznym. Przywództwo w biznesie przyniesie ci odpowiedź na pytanie, jak realizować strategiczną wizję rozwoju przedsiębiorstwa i jakich technik używać w budowaniu tych strategii. Wśród przedmiotów, które przybliżą ci odpowiedzi na te pytania, odnajdziesz przykładowo: metody i techniki wybierania wpływu, kompetencje menedżera, etyka przywództwa, przywództwo a zaufanie w tworzeniu i zarządzaniu zespołem, czy tworzenie i wdrażanie skutecznych strategii.

Studia przywództwo w biznesie pozwoli ci na znalezienie pracy w sektorze korporacyjnej. Dzięki wykształceniu tego typu będziesz śmiało mógł zajmować stanowiska kierownicze zarówno średniego, jak i wyższego szczebla.

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Przywództwo w biznesie

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Program studiów i przedmioty

Przywództwo w biznesie skierowane jest do tych osób, które interesują się m.in.: pełnieniem funkcji kierowniczych lub organizacyjnych w różnych organizacjach. W programie tej ścieżki kształcenia znajdują się przedmioty poświęcone np.: skutecznym strategiom rozwoju organizacji i biznesu; psychodynamicznemu ujęciu przywództwa; klasycznym teoriom osobowości, kompetencji i stylu.

W trakcie zajęć uczestnicy poznają m.in. specyfikę przywództwa transformacyjnego, etyczne aspekty postawy lidera czy podstawy zarządzania zasobami ludzkimi. Studia na tej ścieżce kształcenia przygotowują studentów np. do rozwijania kompetencji menedżerskich, zarządzania stresem zawodowym, wdrażania efektywnego systemu motywacji w organizacji; nawiązywania i utrzymywania poprawnych relacji biznesowych.

W programie studiów na ścieżce przywództwo w biznesie znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Podstawy przywództwa
 • Kompetencje menedżera
 • System motywacji w organizacji
 • Etyka przywództwa
 • Zarządzanie stresem zawodowym

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: roli coachingu i mentoringu w przywództwie; technik stosowanych w wystąpieniach publicznych; zasad negocjacji w biznesie; różnorodnych stylów przywództwa; sposobów motywowania pracowników organizacji.

Absolwenci przywództwa w biznesie mogą aplikować na takie stanowiska, jak np.: menedżer średniego i wyższego szczebla, właściciel firmy, negocjator, specjalista ds. konsultingu czy doradca klienta. Osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, mogą podjąć pracę m.in. w dowolnym przedsiębiorstwie, korporacji czy instytucji. Ponadto absolwenci mogą rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Absolwent ścieżki kształcenia przywództwo w biznesie może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • przedsiębiorstwa, korporacje
 • ośrodki badawcze
 • instytucje międzynarodowe
 • urzędy, biura doradcze
 • jednostki administracji rządowej i samorządowej
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Przywództwo w biznesie to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku zarządzanie.

 

Zarządzanie studia w Warszawie

Studenci zarządzania uczą się m.in.: wyceny nieruchomości oraz zarządzania nimi, tworzenia i eksploatacji systemów informatycznych, opracowywania projektów badawczych, sporządzania programów działań komunikacyjnych organizacji, tworzenia skutecznych programów motywacyjnych czy planowania długofalowej polityki personalnej firmy. Uczelnie w Warszawie oferują studentom zarządzania możliwość wyboru jednej z licznych ścieżek kształcenia.

Absolwenci zarządzania mają kompetencje, które niezbędne są do pełnienia wszelkich funkcji związanych z koordynowaniem różnorodnych aspektów gospodarczych. Zdolności specjalistów zarządzania cenione są w różnorodnych środowiskach, szczególnie przedsiębiorczych, marketingowych i biznesowych – zarówno w Polsce, jak i na świecie. Absolwenci tego kierunku mogą również samodzielnie prowadzić własną działalność gospodarczą.

Dowiedz się więcej: zarządzanie studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

 

Komentarze (0)