Uniwersytet w Gorzowie Wielkopolskim

Uniwersytet w Gorzowie Wielkopolskim

uniwersytet w gorzowie wielkopolskim

Uniwersytet Szczeciński w Gorzowie Wielkopolskim

Zielone miasto położone nad Wartą. Jedno z miast wojewódzkich lubuskiego. Mowa tu o Gorzowie Wielkopolskim. Mieście które swoje bramy otwarte ma dla każdego, a zwłaszcza dla studentów pragnących związać się z nim na dużej.

W Gorzowie Wielkopolskim funkcjonuje jedna uczelnia publiczna o profilu uniwersytetu. Mowa tu o oddziale Uniwersytetu Szczecińskiego, którym jest jednym z jedenastu wydziałów uniwersytetu, czyli Wydział Społeczno- Ekonomiczny.

Wydział oferuje naukę na jednym z czterech kierunków prowadzonych w ramach studiów pierwszego i drugiego stopnia.

Pierwszym z kierunków oferowanym w Gorzowie Wielkopolskim jest Administracja. Studia przygotowują do podjęcia pracy w jednostkach administracyjnych na różnych szczeblach administracji państwowej oraz w szeregu prywatnych przedsiębiorstw, również tych z kapitałem zagranicznym. Podczas nauki student zaznajamia się z wiedzą z zakresu prawa pracy, prawa administracyjnego, ochrony własności intelektualnej oraz prawa międzynarodowego, finansów publicznych i prawa podatkowego.

Kolejnym kierunkiem jest Ekonomia. Studia te kształcą specjalistów w zakresie szeroko pojętej ekonomii i gospodarki. Plan studiów przewiduje zajęcia z rachunkowości, prawa podatkowego, rynku pracy oraz logistyki. Studia prowadzone są zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Trzecim kierunkiem realizowanym w ramach zamiejscowego Wydziału Społeczno - Ekonomicznego w Gorzowie Wielkopolskim są Finanse i Rachunkowość. Podczas studiów pierwszego stopnia trwających 6 semestrów, student posiądzie wiedzę z zakresu: międzynarodowych operacji finansowych, systemu finansowo- kasowego, administracji skarbowej oraz szeregu rachunkowości od budżetowej po rachunkowość jednostek non- profit.

Ostatnim kierunkiem oferowanym studentom w Gorzowie jest Komunikacja medialna i wizerunkowa. Studia te to możliwość wyboru jednej z trzech specjalności: public relations, dziennikarstwo kulturalne i społeczne, glokalność. Każda z nich to wiedza wykorzystana przy międzynarodowych przedsięwzięciach medialnych. Absolwent posiada wiedzę o podstawowych działaniach z zakresu dziennikarstwa tradycyjnego oraz dziennikarstwa mediów nowoczesnych, takich jak Internet. Specjalność public relations daje możliwość rozwinięcia umiejętność z zakresu kształtowania spójnego i i korzystnego wizerunku firmy. Do obowiązków osoby odpowiedzialnej za PR należy monitorowanie mediów, analiza danych i opinii pod kątem szans lub zagrożeń dla organizacji.

Dzięki studiom na Wydziale Społeczno- Ekonomicznym w Gorzowie Wielkopolskim studenci mają szansę spędzić nawet rok na zagranicznych uczelniach partnerskich. Wszystko za sprawą programu Eramus+ dzięki któremu studenci mogą wyjeżdżać na studia (SMS) oraz na praktyki (SMP) w przedsiębiorstwach, organizacjach albo instytucjach działających w innych krajach uczestniczących w programie, na zagraniczną praktykę lub staż mogą wyjeżdżać również absolwenci wyższych uczelni.

 

Rekrutacja na Uniwersytet Szczeciński w Gorzowie Wielkopolskim

Rekrutacja na kierunki oferowane przez Zamiejscowy Wydział Społeczno- Ekonomiczny w Gorzowie Wielkopolskim rozpoczyna się w połowie maja, a jej zakończenie następuję z połową lipca. Każdy z przedmiotów maturalnych ma własną wartość rekrutacyjną. Oznacza to, że ilość punktów zdobytych na egzaminie maturalnym jest mnożona lub dzielona przez odpowiedni współczynnik, ustalany wcześniej przez komisję rekrutacyjną. Przedmioty brane pod uwagę podczas rekrutacji zależą od kierunku. Kandydaci na kierunki Ekonomia lub Finanse i Rachunkowość na maturze zdawać powinni matematykę w zakresie rozszerzonym, a jako przedmiot dodatkowy jeden z listy: fizyka, geografia, chemia, informatyka lub historia. Kandydaci na Administrację jako przedmiot podstawowy powinni wybrać historię lub wiedzę o społeczeństwie, to właśnie te przedmioty są najwyżej punktowane. Przedmioty, który mogą zwiększyć szansę na dostanie się na wymarzone studia to: matematyka, geografia, chemia, fizkyka oraz informatyka. Rekrutacja na ostatni kierunek realizowany w Zamiejscowym Wydziale Społeczno- Ekonomicznym opiera się na języku polskim, historii oraz informatyce. Z przedmiotami dodatkowymi na tym kierunku obowiązuje taka sama zasada jak na Administracji. Wszystkie kierunki łączą dwa przedmioty, bez których nie da się przejść pozytywnie rekrutacji na studia w Gorzowie Wielkopolskim. Są nimi język polski oraz język obcy Te dwa przedmioty są wysoko punktowane na każdym z kierunków.

 

Praca po studiach na Uniwersytecie Szczecińskim w Gorzowie Wielkopolskim

Gorzów Wielkopolski i jego okolice to otwarty rynek pracy czekający na studentów oraz absolwentów uniwersytetów. Podstawowymi działami w jakich zatrudnienia szukać mogą studenci Zamiejscowego Wydziału Społeczno- Ekonomicznego są: działy związane z HR oraz PR, a także działy finansowe, logistyczne oraz działy zajmujące się kontaktami z kontrahentami. Osoby zatrudnione w dziale HR odpowiedzialne są za kompleksową obsługą kadrowo-płacową pracowników w zakresie umów o pracę, prowadzenie dokumentacji personalnej oraz sporządzanie dokumentacji związanej z przebiegiem zatrudnienia, naliczaniem wynagrodzeń. Pracownicy działu HR czynnie współpracują oraz wspierają inne działy. Pracę w dziale HR na terenie Gorzowa oferują firmy takie jak: Idea Bank Spółka Akcyjna oraz ADECCO POLAND SP. Z O.O., firma zajmująca się zarządzaniem zasobami ludzkimi i doradztwem zawodowym. Kolejnym działem jest PR, czyli public relations. Osoby zatrudnione w tym sektorze odpowiedzialne są za kreowanie wizerunku firmy lub organizacji poprzez przekazanie informacji do otoczenia na temat firmy, jej produktów lub usług z wykorzystaniem liderów opinii lub bezpośrednio przy użyciu np. mediów. Zatrudnienie w tej dziedzinie zapewniają: EURO BANK S.A., BANK ZACHODNI WBK S.A. oraz INVENT SP. Z O.O., firma świadcząca wyspecjalizowane usługi inwentaryzacyjne dla branży handlowej, logistyki i produkcji. O absolwentów kierunków ekonomicznych oraz finansowych na terenie Gorzowa Wielkopolskiego i okolic starać się będą przede wszystkim banki takie jak: EURO BANK S.A., BANK BGŻ BNP PARIBAS, a także przedsiębiorstwa takie jak PZU ŻYCIE SA, świadczące na polskim rynku usługi z zakresu ubezpieczeń życia i mienia.

Anna SobolewskaTEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (0)