Reklama

Studia w Warszawie

reklama

Odkryj studia reklama w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Reklama studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Nie od dziś wiadomo, że to właśnie reklama jest dźwignią handlu. Możemy posiadać najlepszy i najbardziej konkurencyjny produkt, ale jeśli nie będziemy wiedzieli, jak go najlepiej zareklamować, to możemy mieć problem z jego sprzedażą i dotarciem do klientów. W praktyce oznacza to nieustanne zapotrzebowanie na specjalistów właśnie z zakresu reklamy. Uczelnie w Warszawie wychodzą naprzeciw tym oczekiwaniom i stwarzają propozycję kształcenia, jaką jest reklama.

Studenci podczas wszystkich semestrów kształcenia otrzymają interdyscyplinarne wykształcenie, które związane będzie przede wszystkim z kreowaniem kampanii reklamowych i marketingowych. Zostaną oni wyposażeni także w wiedzę na temat podstawowych narzędzi reklamowych. Największe znaczenie będą mieć oczywiście kompetencje zawodowe studentów.

To umiejętność stworzenia wizerunku przedsiębiorstwa i produktów sprawi, że będą oni mogli liczyć na szybki rozwój na aktualnym rynku zatrudnienia. Czekać będą na nich przede wszystkim działy PR, agencje reklamowe oraz marketingowe. Pamiętaj, że jako specjalista do spraw reklamy możesz bardzo dynamicznie rozwinąć swoją karierę. Możesz również założyć własną działalność gospodarczą.

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Reklama

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Program studiów i przedmioty

Studenci tej ścieżki kształcenia uczą się m.in. posługiwania się środkami reklamowymi, budowania kampanii reklamowych, kreowania wizerunku organizacji i jej produktów czy nawiązywania współpracy z agencjami reklamowymi i pozostałymi podmiotami działającymi w środowisku promocyjnym. W trakcie zajęć uczestnicy kształtują swoje umiejętności np. komunikacyjne, organizacyjne czy analityczne.

Na program ścieżki kształcenia reklama składają się przedmioty, które zgłębiają zagadnienia poświęcone np.: szeroko pojętemu marketingowi; psychologii społecznej; społecznej odpowiedzialności biznesu; nowoczesnym narzędziom reklamowym; specyfice współczesnych mediów; zastosowaniu social mediów w reklamie i marketingu.

W programie studiów na reklamie znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Psychologia reklamy
 • Strategie promocji
 • Nowe technologie w marketingu
 • Marketing w handlu i usługach
 • Podstawy negocjacji i mediacji
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)
 • Psychologia społeczna
 • Zarządzanie marką
 • Zarządzanie wiedzą

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: technik i strategii reklamowych; zastosowania nowoczesnych narzędzi cyfrowych w projektowaniu kampanii reklamowej; zachowań współczesnych konsumentów.

Studia na reklamie przygotowują absolwentów do pracy np. w: agencjach reklamowych; działach marketingu i PR; mediach i portalach internetowych; wydawnictwach i redakcjach czasopism. Kompetencje nabyte przez osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, cenione są również np. na stanowiskach kierowniczych, doradczych, analitycznych czy eksperckich w nowoczesnych przedsiębiorstwach, korporacjach i organizacjach rządowych czy pozarządowych.

Absolwent reklamy może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • przedsiębiorstwa, korporacje
 • ośrodki badawcze
 • instytucje międzynarodowe
 • agencje reklamowe
 • wydawnictwa, redakcje
 • jednostki administracji rządowej i samorządowej
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Reklama to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku zarządzanie.

 

Zarządzanie studia w Warszawie

Studenci zarządzania zdobywają kompleksową wiedzę oraz praktyczne umiejętności, które umożliwią im pełnienie funkcji np. menadżera czy szkoleniowca. Uczelnie w Warszawie oferują studentom liczne ścieżki kształceni – dzięki temu studenci mogą rozwijać się zarówno w finansowych, jak i m.in. prawnych, społecznych czy gospodarczych aspektach zarządzania. W trakcie nauki studenci starają się zrozumieć mechanizmy i procesy zarządzania, a także społeczno-ekonomiczne uwarunkowania współczesnego rynku gospodarczego.

Absolwenci zarządzania to wyszkoleni przywódcy, którzy znają zasady poprawnej komunikacji społecznej, mają rozwiniętą wrażliwość etyczną i estetyczną, a także umiejętnie wartościują zjawiska społeczne, ekonomiczno-gospodarcze czy kulturowe – zarówno w Polsce, jak i na świecie. Takie przygotowanie umożliwia osobom, które ukończyły zarządzanie, pracę np. na stanowisku kierowniczym, doradczym, analitycznym, eksperckim lub związanym z komunikacją w biznesie, controllingiem czy reklamą.

Dowiedz się więcej: zarządzanie studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

 

Komentarze (0)