SŁUŻBY SPECJALNE I POLICYJNE

SŁUŻBY SPECJALNE I POLICYJNE

SŁUŻBY SPECJALNE I POLICYJNE

Studia w Bydgoszcz

służby specjalne i policyjne

 

Odkryj studia służby specjalne i policyjne w Bydgoszcz i sprawdź gdzie możesz studiować

Służby specjalne i policyjne studia Bydgoszcz - specjalność / ścieżka kształcenia

Służby specjalne i policyjne to moduł kształcenia rozwijający zagadnienia bezpieczeństwa wewnętrznego. Będziesz miał/a okazję poznać zasady funkcjonowania i zadania policji, a także zgłębisz prawo karne i prawo wykroczeń.

Studenci uczą się jak postępować na miejscu zdarzenia. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak: zadania, kompetencje i szkolenie Policji, taktyka i technika interwencji z elementami samoobrony, czynności i postępowanie w sprawach o wykroczenia i ukarania, rola służb specjalnych w systemie bezpieczeństwa państwa, przesłuchanie, oględziny, legitymowanie, postępowanie na miejscu zdarzenia. Zdobywają także kompetencje do udzielania pierwszej pomocy.

Absolwenci zatrudniani są w charakterze pracowników wywiadu i kontrwywiadu, strażników granicznych, leśnych, ochrony kolei, strażników miejskich. Pracują jako policjanci, pracownicy Żandarmerii Wojskowej czy też pracownicy Centralnego Biura Śledczego.

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy jest specjalność / ścieżka kształcenia SŁUŻBY SPECJALNE I POLICYJNE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy

Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Komentarze (0)