TERAPIA PEDAGOGICZNA Z ELEMENTAMI INTEGRACJI SENSORYCZNEJ (NAUCZYCIELSKA)

TERAPIA PEDAGOGICZNA Z ELEMENTAMI INTEGRACJI SENSORYCZNEJ (NAUCZYCIELSKA)

TERAPIA PEDAGOGICZNA Z ELEMENTAMI INTEGRACJI SENSORYCZNEJ (NAUCZYCIELSKA)

Studia w Bydgoszcz

terapia pedagogiczna z elementami integracji sensorycznej (nauczycielska)

 

Odkryj studia terapia pedagogiczna z elementami integracji sensorycznej (nauczycielska) w Bydgoszcz i sprawdź gdzie możesz studiować

Terapia pedagogiczna z elementami integracji sensorycznej (nauczycielska) studia Bydgoszcz - specjalność / ścieżka kształcenia

Terapia pedagogiczna z elementami integracji sensorycznej (nauczycielska) to nowoczesna propozycja kształcenia, która umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie terapii pedagogicznej, które można interpretować jako oddziaływania pedagogiczne, dydaktyczne i wychowawcze skierowane do dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Program kształcenia wypełniony jest takimi przedmiotami jak: wybrane zagadnienia z pediatrii i neurologii, wybrane zagadnienia z logopedii, terapia pedagogiczna specyficznych trudności w uczeniu się, metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, wybrane zagadnienia z zakresu integracji sensorycznej. Zapoznasz się z metodami i technikami pracy terapeuty pedagogicznego oraz z technikami integracji sensorycznej.

Absolwenci pracują z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym prowadzą terapię pedagogiczną z dziećmi, które mają trudności w nauce. Zatrudniani są w przedszkolach, szkołach podstawowych, świetlicach terapeutycznych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Komentarze (0)