ZARZĄDZANIE ADMINISTRACJĄ PUBLICZNĄ

ZARZĄDZANIE ADMINISTRACJĄ PUBLICZNĄ

ZARZĄDZANIE ADMINISTRACJĄ PUBLICZNĄ

Studia w Bydgoszcz

zarządzanie administracją publiczną

 

Odkryj studia zarządzanie administracją publiczną w Bydgoszcz i sprawdź gdzie możesz studiować

Zarządzanie administracją publiczną studia Bydgoszcz - specjalność / ścieżka kształcenia

Zarządzanie administracją publiczną to idealna okazja, by podpatrzeć różnego rodzaju rozwiązania organizacyjno-prawne i zapoznać się z procedurami odnoszącymi się do administracji rządowej i samorządowej.

Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania, wdrażania i oceny efektywności przedsięwzięć i programów publicznych, które podejmowane są przez jednostki administracji terytorialnej. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak: zarządzanie finansami publicznymi i majątkiem publicznym, zarządzanie funduszami unijnymi przez administrację publiczną, nowe media w administracji publicznej.

Absolwenci pracują w urzędach gminy i miasta, w starostwie powiatowym, urzędach marszałkowskich i wojewódzkich. Mogą być zatrudniani w instytucjach kultury, organizacjach pozarządowych, urzędach i izbach skarbowych, urzędach i izbach celnych, urzędach administracji rządowej, a także w przedsiębiorstwach prywatnych, które realizują zadania na zlecenie jednostek publicznych.

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy jest specjalność / ścieżka kształcenia ZARZĄDZANIE ADMINISTRACJĄ PUBLICZNĄ

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Komentarze (0)