ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

Studia w Bydgoszcz

zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

 

Odkryj studia zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w Bydgoszcz i sprawdź gdzie możesz studiować

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy studia Bydgoszcz - specjalność / ścieżka kształcenia

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy to idealna okazja do tego, by zgłębić metody ograniczania i eliminowania zagrożeń, które mogą pojawić się w procesach technologicznych pracy.

W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak: badanie wypadków przy pracy i chorób zawodowych, metody szkolenia w obszarze BHP, metody zwalczania zagrożeń, systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Będziesz miał/a okazję badać wypadki przy pracy i choroby zawodowe dla potrzeb ustalania działań profilaktycznych oraz oceny ryzyka zawodowego, a także nauczysz się budować, wdrażać i audytować systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Zawodowo absolwenci zajmują się oceną i kontrolowaniem stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Zatrudniani są jako specjaliści BHP w zakładach pracy, menedżerowie wyższego i średniego szczebla w różnorodnych przedsiębiorstwach, audytorzy wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, wykładowcy i organizatorzy w zakresie BHP.

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy jest specjalność / ścieżka kształcenia ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Komentarze (0)