ZARZĄDZANIE BHP

ZARZĄDZANIE BHP

ZARZĄDZANIE BHP

Studia w Bydgoszcz

zarządzanie BHP

 

Odkryj studia zarządzanie BHP w Bydgoszcz i sprawdź gdzie możesz studiować

Zarządzanie bhp studia Bydgoszcz - specjalność / ścieżka kształcenia

Zarządzanie BHP to idealna okazja, by zdobyć potrzebne kompetencje, by zawodowo zajmować się oceną ryzyka zawodowego, które wiąże się zwłaszcza z występowaniem różnego typu zagrożeń. Nauczysz się prowadzić postępowanie powypadkowe, kwalifikować zdarzenia wypadkowe, formułować działania zapobiegawcze, sporządzać wymaganą dokumentację wypadkową.

Studenci zgłębiają wiedzę i umiejętności na temat budowania, wdrażania i audytowania systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak: techniczne bezpieczeństwo pracy, ergonomia i fizjologia pracy, psychologia pracy, organizacja i metody pracy służb bhp, organizacja i metodyka prowadzenia szkoleń z zakresu bhp, ochrona przeciwpożarowa.

Możesz być zatrudniony/a w charakterze specjalisty BHP w przedsiębiorstwie, pracownika w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy ­– od starszego inspektora do głównego specjalisty ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, doradcy i administratora systemów bezpieczeństwa i higieny pracy, wykładowcy przedmiotów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii pracy.

Komentarze (0)