Zarządzanie biznesem

Studia w Warszawie

zarządzanie biznesem

Odkryj studia zarządzanie biznesem w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Zarządzanie biznesem studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Zarządzanie w biznesie jest niezwykle ważne – nikogo nie trzeba do tego przekonywać. To od niego zależy bowiem w dużej mierze, czy dana firma przynosić będzie zamierzone zyski. Zarządzanie w biznesie może obejmować także znaczenie więcej działalności. Dotyczy ono bowiem kadry, finansów, współpracy z klientami. Studia te wyposażą cię przede wszystkim w pakiet unikalnych umiejętności, dzięki którym będziesz wiedział, jak najlepiej prowadzić działalność gospodarczą.

Wśród przedmiotów specjalnościowych odnajdziesz przykładowo: metody oceny i wyceny biznesu, zarządzanie wiedzą, przywództwo w organizacji, psychologię biznesu, czy zarządzanie małą firmą i sart-upami. Pamiętaj, że twoje wykształcenie powinno mieć charakter przede wszystkim praktyczny. Studia zarządzanie biznesem rozwijać będzie dodatkowo twoje kompetencje miękkie, które powinien posiadać każdy dobry przywódca. Wybierz te studia, jeśli chcesz w przyszłości rozwijać swoją karierę korporacyjną lub marzysz o założeniu własnej firmy.

Absolwenci mogą szukać zatrudnienia m.in. w: instytucjach międzynarodowych, biurach doradczych, urzędach, przedsiębiorstwach.

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Zarządzanie biznesem

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Program studiów i przedmioty

W programie zarządzania biznesem znajdują się przedmioty związane np. z narzędziami i metodami zarządzania własnym przedsiębiorstwem lub działem organizacji; technikami przeprowadzania analiz strategicznych; rodzajami strategii i polityki organizacji w różnorodnym środowisku biznesowym; rolą lidera w zarządzaniu zasobami ludzkimi; rodzajami budżetowania przedsiębiorstwa; technikami komunikacji z klientami i partnerami.

W programie studiów na zarządzaniu biznesem znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Zarządzanie małą firmą i start-upem
 • Zarządzanie zmianami i innowacjami
 • Zarządzanie wiedzą
 • Metody oceny i wyceny biznesu
 • Przywództwo w organizacji
 • Psychologia biznesu

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: zasad zarządzania firmą lub organizacją; metod oceny i wyceny biznesu na współczesnym rynku pracy; skutecznych strategii i narzędzi zarządzania finansami lub zasobami ludzkimi w firmie.

Studia na zarządzaniu biznesem kompleksowo przygotowują absolwentów do pracy np. na stanowisku kierowniczym w dowolnej organizacji na poziomie lokalnym, regionalnym lub międzynarodowym. Ponadto osoby te wyróżniają się kompetencjami niezbędnymi do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej.

Absolwent zarządzania biznesem może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • przedsiębiorstwa, korporacje
 • ośrodki badawcze
 • instytucje międzynarodowe
 • urzędy, biura doradcze
 • jednostki administracji rządowej i samorządowej
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Zarządzanie biznesem to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku zarządzanie.

 

Zarządzanie studia w Warszawie

Studenci zarządzania poznają podstawy m.in.: zarządzania strategicznego; kierowania zespołami ludzkimi; optymalizacji procesów inwestycyjnych; prowadzenia ewidencji operacji gospodarczych; przygotowywania planów marketingowych. Studia z zarządzania rozwijają wiedzę studentów w zakresie m.in.: finansów i rachunkowości, ekonomii, prawa, administracji, socjologii czy psychologii.

Absolwenci zarządzania przygotowani są m.in. do: zarządzania zasobami ludzkimi, projektami, jakością i produkcją; zarządzania kryzysowego; pracy w marketingu i nowych mediach. Ponadto osoby te mogą samodzielnie prowadzić własną działalność gospodarczą – zarówno na polskim, jak i międzynarodowym rynku. Kompetencje absolwentów zarządzania cenione są również np. w szeroko pojętym marketingu, handlu, reklamie czy produkcji.

Dowiedz się więcej: zarządzanie studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

 

Komentarze (0)