SEKSUOLOGIA SPOŁECZNA

SEKSUOLOGIA SPOŁECZNA

SEKSUOLOGIA SPOŁECZNA

Studia w Poznaniu

seksuologia społeczna

Odkryj studia seksuologia społeczna w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować

Seksuologia społeczna studia Poznań - specjalność / ścieżka kształcenia

Seksuologia społeczna to taka propozycja kształcenia, która skupia się na emocjonalnych, psychologicznych, rozwojowych i środowiskowych czynnikach, mających negatywny wpływ na seksualną sferę życia ludzkiego. Jeżeli chcesz zrozumieć istotę życia seksualnego społeczeństw i poszczególnych jednostek, będzie to idealna opcja dla ciebie.

Dzięki zgłębianiu seksuologii społecznej uzyskasz cenną wiedzę i umiejętności prowadzenia terapii seksualnej, dostosowanej do indywidualnych potrzeb klientów, poznasz biologiczne i emocjonalne uwarunkowania zaburzeń seksualnych, a ponadto zrozumiesz, w jaki sposób niektóre czynniki środowiskowe zaburzają tę niezwykle istotną dziedzinę życia ludzkiego.

Po ukończeniu edukacji na seksuologii społecznej, znajdziesz zatrudnienie w prywatnych i publicznych gabinetach, ośrodkach pomocy społecznej, poradniach zdrowia psychicznego, klinikach oraz niektórych instytucjach medycznych, a także poradniach rodzinnych i małżeńskich. Niezależnie od ostatecznego wyboru, praca absolwentów seksuologii społecznej, będzie ciekawa.

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest specjalność / ścieżka kształcenia SEKSUOLOGIA SPOŁECZNA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Program studiów i przedmioty

Seksuologia społeczna to ścieżka kształcenia, która pozwala zgłębić tajniki związane np. z: uwarunkowaniem ludzkiej seksualności; mechanizmami powstawania problemów i zakłóceń seksualności w skali indywidualnej i społeczno-kulturowej; potrzebami seksualnymi człowieka na różnych etapach jego życia; specyfice relacji interpersonalnych w kontekście rozwoju seksualnego. Studenci seksuologii społecznej szkolą się w zakresie m.in.: planowania terapii seksualnej; prowadzenia edukacji seksualnej; przygotowywania i projektowania programów edukacji seksualnej dostosowanej do potrzeb określonych grup; podejmowania działań prewencyjnych wobec przestępczości seksualnej.

W programie seksuologii społecznej znajdują się przedmioty poświęcone np.: mechanizmom rozwoju seksualnego człowieka w różnych okresach rozwojowych; podstawowym kategoriom zaburzeniom w funkcjonowaniu człowieka; mechanizmom powrotu do zaburzonych funkcji i zachowań; metodom diagnozy seksuologicznej; formom pomocy psychologicznej wobec pacjentów z zaburzeniami lub dewiacjami seksualnymi. Studia na tej ścieżce kształcenia poświęcone są m.in.: determinantom kulturowym, biologicznym i psychospołecznym życia seksualnego czy technikom komunikacyjnym stosowanym w pracy z klientem w obszarze seksuologii.

W programie studiów na seksuologii społecznej znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Diagnoza seksuologiczna
 • Narzędzia pracy seksuologa
 • Psychologia związków i miłości
 • Rozwój seksualny człowieka w ciągu życia
 • Zaburzenia i dewiacje seksualne
 • Psychospołeczne determinanty życia społecznego

 

Praca po studiach

Studia w Poznaniu, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: narzędzi i metod diagnozy lub terapii osoby z zaburzeniami funkcji seksualnych; rodzajów problemów związanych z wczesnym dojrzewaniem i inicjacją seksualną; technik, narzędzi, aparatury badawczej, metod i procedur realizacji zadań seksuologii społecznej.

Absolwenci seksuologii społecznej mogą szukać zatrudnienia m.in. w: prywatnych gabinetach psychologicznych; poradniach psychologicznych, rodzinnych i małżeńskich; poradniach zdrowia psychicznego; placówkach resocjalizacyjnych; ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych; klinikach i instytucjach medycznych; ośrodkach terapeutycznych i wsparcia kryzysowego; ośrodkach pomocy społecznej; organizacjach pozarządowych.

Absolwent seksuologii społecznej może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • poradnie, gabinety psychologiczne
 • instytucje naukowo-badawcze
 • ośrodki resocjalizacyjne
 • ośrodki terapeutyczne i wsparcia kryzysowego
 • ośrodki pomocy społecznej
 • ośrodki psychoterapii
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Psychologia zagrożeń społecznych to ścieżka kształcenia, którą w Poznaniu można studiować w ramach kierunku psychologia.

 

Psychologia studia w Poznaniu

Psychologia to kierunek, który pozwala studentom zrozumieć naturę człowieka. Uczestnicy zajęć w trakcie nauki poznają m.in. wszelkie mechanizmy i motywacje, które kierują ludzką psychiką i zachowaniem człowieka. Kompleksowe przygotowanie pozwala absolwentom tego kierunku podjąć pracę w różnorodnych środowiskach zawodowych – np. medycznym, biznesowym, marketingowym, medialnym, pedagogicznym, resocjalizacyjnym, społecznym czy kulturowym. Ponadto osoby, które ukończyły psychologię, mogą rozpocząć własną działalność gospodarczą lub naukowo-badawczą. Uczelnie w Poznaniu oferują wiele ścieżek kształcenia, które poświęcone są róznym obszarom tej dziedziny.

Dowiedz się więcej: psychologia studia w Poznaniu

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Poznaniu

kierunki studiów w Poznaniu

Komentarze (0)