AUTOMATYZACJA I NADZOROWANIE SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH

AUTOMATYZACJA I NADZOROWANIE SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH

AUTOMATYZACJA I NADZOROWANIE SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH

Studia w Poznaniu

automatyzacja i nadzorowanie systemów produkcyjnych

Odkryj studia automatyzacja i nadzorowanie systemów produkcyjnych w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować

Automatyzacja i nadzorowanie systemów produkcyjnych studia Poznań - specjalność / ścieżka kształcenia

Automatyzacja i nadzorowanie systemów produkcyjnych to studia, które umożliwiają nabywanie i poszerzanie wiedzy w zakresie eksploatacji i utrzymania ruchu, a także metod diagnostyki maszyn. Nauczysz się projektować, nadzorować i diagnozować maszyny oraz linie technologiczne, które stosowane są w przemyśle.

Dzięki realizowanym przedmiotom studenci uczą się racjonalnie użytkować maszyny i systemy produkcyjne, a także utrzymywać je w ruchu. W siatce zajęć znajdują się takie przedmioty jak na przykład: zaawansowane zagadnienia diagnostyki maszyn, metrologia diagnostyczna, projektowanie systemów utrzymania ruchu, nadzorowanie sprzętu kontrolno-pomiarowego, cyfrowe przetwarzanie sygnałów, techniki eksploracji danych, zaawansowane systemy pomiarowe, badanie i diagnostyka obrabiarek.

Absolwenci zatrudniani są między innymi w jednostkach projektowo-konstrukcyjnych i technologicznych, w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego, w instytutach naukowo-badawczych oraz ośrodkach badawczo-rozwojowych.

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest specjalność / ścieżka kształcenia AUTOMATYZACJA I NADZOROWANIE SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska

Jednostka prowadząca

Mechatronika stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku • 4 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Komentarze (0)