LOGISTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA

LOGISTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA

LOGISTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA

Studia w Poznaniu

logistyka przedsiębiorstwa

Odkryj studia logistyka przedsiębiorstwa w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować

Logistyka przedsiębiorstwa studia Poznań - specjalność / ścieżka kształcenia

Logistyka przedsiębiorstwa to interdyscyplinarnie opracowana propozycja kształcenia, która pozwoli Ci poznać procesy logistyki przedsiębiorstw oraz łańcuchów dostaw zaczynając od zaopatrzenia i zakupów przez produkcję i gospodarkę materiałową, intralogistykę, magazynowanie, transport i spedycję, zarządzanie zapasami oraz zamówieniami i dostawami, po dystrybucję, realizację zamówień i obsługę klienta.

Studenci uczęszczają na najważniejsze przedmioty, dzięki którym mogą nabyć wiedzę i praktyczne umiejętności między innymi w zakresie projektowania systemów i procesów logistycznych, zarządzania projektami, zarządzania procesami magazynowania, transportu, odnawiania zapasu oraz obsługi klienta.

Bardzo często absolwenci zatrudniani są w charakterze na przykład menedżerów ds. transportu, menedżerów magazynu, hurtowni, menedżerów łańcucha dostaw, menedżerów ds. rozwoju współpracy z dostawcami, sprzedawców usług logistycznych, kierowników działu logistyki i zakupów.

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest specjalność / ścieżka kształcenia LOGISTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska

Logistyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Program studiów i przedmioty

Studenci logistyki przedsiębiorstwa poznają m.in.: nowoczesne systemy informatyczne wykorzystywane w logistyce; najważniejsze pojęcia dla logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw; zależności odnoszące się do systemów informatycznych w logistyce; sposób funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw różnej wielkości; wybrane koncepcje zarządzania stosowane w przedsiębiorstwach o różnych rozwiązaniach strukturalnych; zasady zrównoważonego rozwoju. Studia na tej ścieżce poświęcone są także np.: metodom integracji przedsiębiorstwa, technologiom symulacyjnym, metodom optymalizacji procesów logistycznych, koncepcjom weryfikacji procesów

W programie logistyki przedsiębiorstw znajdują się również przedmioty poświęcone m.in.: elektronicznej gospodarce, technikom tworzenia sklepów internetowych, zarządzaniu przepływem materiałów. Absolwenci tej ścieżki kształcenia wyróżniają się także wiedzą dotyczącą np. aktów prawnych oraz innych regulacji dotyczących ubezpieczeń gospodarczych – osoby te wykorzystują te kompetencje m.in. do rozwiązywania problemów zarządzania ryzykiem przedsiębiorstwa logistycznego lub prowadzenia działalności marketingowej w obszarze logistyki przedsiębiorstwa.

W programie studiów na logistyce przedsiębiorstwa znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Elektroniczna gospodarka
 • Marketing usług logistycznych
 • Projektowanie systemów i procesów logistycznych
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Komputerowo zintegrowane wytwarzanie
 • Badania operacyjne i teoria optymalizacji
 • Rachunek kosztów działań w logistyce
 • Planowanie i sterowanie produkcji
 • Logistyka międzynarodowa

 

Praca po studiach

Studia w Poznaniu, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: metod i narzędzi projektowania i wdrażania systemów produkcyjnych w przedsiębiorstwach; zasad funkcjonowania systemów i procesów logistycznych firm w różnych branżach; efektywnych strategii zarządzania logistyką.

Osoby, które ukończyły logistykę przedsiębiorstwa, wyróżniają się wiedzą i umiejętnościami w zakresie m.in. szeroko pojętej logistyki, towaroznawstwa, finansów i rachunkowości, prawa oraz zarządzania. Dzięki kompleksowemu przygotowaniu absolwenci tej ścieżki kształcenia mogą szukać zatrudnienia zarówno w kraju, jak i za granicą – np. na stanowiskach kierowniczych, analitycznych, doradczych, eksperckich czy organizacyjnych.

Absolwent ścieżki logistyka przedsiębiorstwa może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • firmy spedycyjne
 • centra logistyczne
 • przedsiębiorstwa transportowe
 • przedsiębiorstwa produkcyjne
 • magazyny
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Logistyka przedsiębiorstwa to ścieżka kształcenia, którą w Poznaniu można studiować w ramach kierunku logistyka.

 

 

Logistyka studia w Poznaniu

Uczelnie w Poznaniu oferują studentom logistyki wiele ścieżek kształcenia, które poświęcone są różnorodnym aspektom tej dziedziny. W trakcie uczestnicy rozwiązują liczne problemy, z którymi najczęściej spotykają się współcześni przedsiębiorcy. Logistycy analizują i oceniają różnorodne działalność organizacji, a także projektują procesy logistyczne i zarządzają infrastrukturą logistyczną. Osoby, które ukończyły ten kierunek studiów, mogą podjąć prace np. w przedsiębiorstwie produkcyjnym, korporacji, firmie transportowej, centrum logistycznym czy w magazynie.

Dowiedz się więcej: logistyka studia w Poznaniu

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Poznaniu

kierunki studiów w Poznaniu

Komentarze (0)