Ekonomia - Katowice i Gliwice

Ekonomia - Katowice i Gliwice

Ekonomia - Katowice i Gliwice

Studia w Katowicach na kierunku

ekonomia

Odkryj kierunek ekonomia w Katowicach i sprawdź gdzie możesz studiować

Ekonomia Katowice| woj. śląskie

Dla kogo ten kierunek?

Obecnie rynek ekonomiczny to gorący temat w prasie i telewizji, ponieważ kupno i sprzedaż to kwestie, które w społeczeństwie wywołują duże emocje. Specjaliści, którzy tym rynkiem się zajmują lub ten rynek badają, mają pełne ręce roboty. Ekonomia jest kierunkiem nie tylko bardzo popularnym, ale także wciąż potrzebnym. Badania rynku to w końcu nie taka prosta sprawa.

Jeśli jesteś kimś, kto w szkole uwielbia zajęcia z przedsiębiorczości… Lub kimś, kto nieustannie śledzi i analizuje to, w jaki sposób społeczeństwo wykorzystuje swoje zasoby, niejednokrotnie ograniczone, i stara się zaspokoić w ten sposób swoje potrzeby, kierunek ekonomia w Katowicach jest idealny dla Ciebie. Po ukończeniu tego typu studiów sam Wilk z Wall Street byłby pod wrażeniem Twoich umiejętności.

 

Program studiów i gdzie studiować

Studia ekonomiczne oferuje Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, najstarsza uczelnia na Górnym Śląsku. Kierunek ten z przyszłych kandydatów pragnie stworzyć wysokiej klasy specjalistów, którzy będą w stanie podejmować racjonalne decyzje ekonomiczne. Z tego powodu program kształcenia uwzględnia zmiany gospodarcze w regionie, kraju, ale także na arenie międzynarodowej. Właśnie dlatego studia ekonomiczne  w Katowicach doskonale wpisują się w aktualne potrzeby na rynku pracy.

Program studiów stara się połączyć wiedzę teoretyczną z praktyką. Przyszły student będzie miał zajęcia nie tylko z matematyki i makroekonomii czy mikroekonomii, ale także z zarządzania, polityki gospodarczej, a nawet prawa. Siatka zajęć oferuje przedmioty nie tylko obligatoryjne, ale także fakultatywne. Dodatkowo student znajdzie w ofercie kierunku szereg specjalności, które przybliżą go do pracy marzeń.

 

Praca po studiach

Dzięki studiom na kierunku „ekonomia” absolwenci będą mogli pochwalić się wiedzą odnoszącą się do zjawisk gospodarczych, nie tylko na poziomie mikro- czy makroekonomicznym, ale także globalnym. Analiza zjawisk i procesów gospodarczych czy modelowanie ich przebiegu również nie będzie straszna.

Przyszli abiturienci to idealni kandydaci do pracy w przedsiębiorstwach wszystkich działów gospodarki, w bankach i instytucjach finansowych, w sektorze usług publicznych, w instytucjach społecznych, a także w redakcjach czasopism czy agencjach PR. Wachlarz możliwości jest jednak znacznie większy, dlatego warto się zastanowić nad tym, czy ekonomia nie jest idealnym sposobem na przyszłość.
 

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W KATOWICACH I GLIWICACH JEST KIERUNEK EKONOMIA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Ekonomia w Katowicach?

Studia w Katowicach na kierunku ekonomia cieszą się dużym zainteresowaniem. Z tego powodu warto jak najlepiej przygotować się do egzaminu dojrzałości, który przedłoży się na wynik rekrutacji. Oczywiście zdawanie odpowiednich przedmiotów na poziomie rozszerzonym jedynie zwiększy szansę kandydatów. Warto przyłożyć się zwłaszcza do języka obcego, matematyki, geografii, historii, fizyki, informatyki lub WOS-u. Już teraz przemyśl także udział w olimpiadzie, której tematyką jest przedsiębiorczość. Laureaci i finaliści na pewno wyjdą na tym z korzyścią!

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku ekonomia w Katowicach?

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oferuje studia ekonomiczne w dwóch wariantach: stacjonarnie (dziennie) lub niestacjonarnie (zaocznie). Każde z nich można zrealizować zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu.

Program zajęć obfituje w szereg przedmiotów matematycznych, ale nie tylko. Wśród listy przedmiotów znaleźć można na przykład:

 • filozofię,
 • podstawy zarządzania,
 • mikroekonomię,
 • podstawy makroekonomii,
 • psychologię,
 • rachunkowość,
 • etykę gospodarczą,
 • prawo z elementami prawa ochrony własności intelektualnej,
 • statystyka opisowa,
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze.

Prócz przedmiotów obligatoryjnych, studenci mają do wyboru przedmioty fakultatywne, a także specjalizacyjne. Kierunek ten oferuje szereg ciekawych i bardzo opłacalnych specjalności:

 • analityk rynku,
 • dystrybucja i sprzedaż na rynkach krajowych i międzynarodowych,
 • ekonomia menadżerska,
 • gospodarka elektroniczna,
 • gospodarowanie kapitałem ludzkim,
 • gospodarowanie nieruchomościami i usługi publiczne,
 • handel zagraniczny,
 • programowanie rozwoju miasta,
 • transport i logistyka,
 • International Commerce (w języku angielskim),
 • Global Economy (w języku angielskim).

Pasje naukowe studenci mogą rozwijać także w studenckich kołach naukowych. Z kierunkiem ekonomicznym związane są takie koła naukowe jak: Ekonomia sportu, FOREX, International Challenge, Wolny Handel i wiele innych. Inicjatywy studenckie są doskonałym sposobem na poszerzenie horyzontów i wykorzystywanie zdobytej wiedzy w praktyce.

Kierunki studiów w Katowicach takie jak ekonomia oferują także studia i praktyki zagraniczne w ramach programów:

 • ERASMUS+,
 • CEEPUS,
 • Erasmus Mundus.

 

Program studiów

Program studiów ma na calu zapoznanie studentów ze zmianami gospodarczymi nie tylko w regionie i kraju, ale także we współczesnym świecie. Jest to odpowiedź na zapotrzebowania aktualnego rynku pracy, na którym brakuje specjalistów z poszczególnych dziedzin gospodarki i społeczeństwa innowacyjnego. Z tego powodu w siatce programowej jest tak wiele przedmiotów specjalizacyjnych i fakultatywnych. Katedra naukowa pragnie wykształcić ludzi myślących samodzielnie, nastawionych na własny sukces, idących w kierunku, który najbardziej ich interesuje. Wiele przedmiotów prowadzonych jest także w języku obcym – nie tylko angielskim, ale również francuskim, niemiecki czy rosyjskim. Ma to na celu rozwinięcie kompetencji językowych, które są niezbędne w dzisiejszym świecie.

Przyszli abiturienci powinni opanować wiedzę dotyczącą zjawisk gospodarczych na poziomie mikroekonomicznym, mezoekonomicznym, makroekonomicznym i globalnym. Poszczycą się także umiejętnością posługiwania się metodami analitycznymi w badaniach nad zjawiskami i procesami gospodarczymi, a także prawidłowo przeanalizują ich przebieg.


Ile trwają studia na kierunku ekonomia w Katowicach?

Studia ekonomiczne w Katowicach na Uniwersytecie Ekonomicznym odbywają się w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Stopień pierwszy można ukończyć z tytułem licencjata, stopień drugi z tytułem magistra. Drugi stopień studiów ekonomicznych uzupełnia wiedzę zdobytą na poziomie licencjatu, a dodatkowo pozwala na rozpoczęcie kolejnej specjalizacji. Uniwersytet Ekonomiczny przewiduje także trzeci stopień, który po czteroletniej edukacji kończy się stopniem doktora.

Podział kierunku na dwa stopnie nauczania jest o tyle atrakcyjny, że pozwala na wybór innego kierunku na stopniu drugim lub wybór dodatkowych specjalności, które sprawią, że kandydat na rynku pracy będzie jeszcze bardziej interesujący dla przyszłych pracodawców. Teraz trzeba być wszechstronnym!


Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek ekonomia w Katowicach?

Nim zdecydujesz, czy ekonomia to kierunek właśnie dla Ciebie, zastanów się:

 • Czy matematyka nie sprawia Ci problemu lub czy jesteś gotowy poświęcić czas, by nauczyć się jej w jak najlepszym stopniu?
 • Czy interesuje Cię badanie rynku krajowego i międzynarodowego?
 • Czy cechuje Cię duża uwaga i masz umiejętności analitycznego myślenia, które chcesz doskonalić?

Jeśli odpowiedzi na te pytania upewniają Cię w przekonaniu, że na studiach ekonomicznych poradzisz sobie świetnie i jest to coś, o czym zawsze marzyłeś, być może wybór jest oczywisty.

 

Proces rekrutacji i przedmioty

Uczelnie w Katowicach w procesie rekrutacji pod uwagę biorą język obcy oraz przedmioty dodatkowe (do wyboru):

 • matematyka,
 • geografia,
 • historia,
 • informatyka,
 • fizyka,
 • WOS.

Jeśli kandydat zdawał dany przedmiot na poziomie zarówno podstawowym, jak i rozszerzonym, sam wskazuje, które matury będą brane pod uwagę. Pamiętaj, by wybrać najkorzystniejszy dla siebie wynik!

W procesie rekrutacji warto pochwalić się także wynikami z olimpiad i konkursów międzynarodowych. Szczególną uwagę warto zwrócić na Olimpiadę Przedsiębiorczości, ale także na przykład na:

 • Olimpiadę Matematyczną,
 • Olimpiadę Geograficzną,
 • Olimpiadę z wiedzy o Polsce i świecie współczesnym,
 • Olimpiadę z języka obcego, np. olimpiadę z języka hiszpańskiego.

Sposób rejestracji i składania dokumentów jest zbliżony do sposobów, które stosują inne krajowe uczelnie. Po odpowiedniej rejestracji na stronie internetowej uczelni należy wgrać zdjęcia, wypełnić dokumenty i wpisać wyniki egzaminu dojrzałości. Pamiętaj także o opłacie rekrutacyjnej. Gdy już otrzymasz wynik o zakwalifikowaniu się na wymarzony kierunek, skompletuj odpowiednie dokumenty – podanie na studia, oryginał świadectwa dojrzałości, dowód osobisty (do wglądu), oświadczenia – a następnie złóż je osobiście lub przekaż drogą pocztową w odpowiednim terminie.

 

Jaka praca po studiach ekonomicznych w Katowicach?

Absolwenci studiów ekonomicznych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach są cennym nabytkiem na rynku pracy. Uczelnia kształci specjalistów w różnych dziedzinach, którzy stanowią cenne wsparcie dla pracodawcy, a także sami prowadzą różnego rodzaju przedsiębiorstwa. Abiturienci mogą znaleźć zatrudnienie m.in.:

 • w przedsiębiorstwach wszystkich działów gospodarki,
 • w bankach i instytucjach finansowych,
 • w przedsiębiorstwach otoczenia biznesu,
 • w sektorze usług publicznych,
 • w urzędach administracji publicznej i samorządu terytorialnego,
 • w urzędach statystyki i ośrodkach przetwarzających informacje ekonomiczne,
 • w instytucjach społecznych,
 • w redakcjach czasopism lub w radiowych i telewizyjnych programach ekonomicznych,
 • w agencjach Public Relations.

Studenci mogą spodziewać się zatrudnienia w instytucjach i organizacjach krajowym i międzynarodowych, a także stanowić cenną podporę merytoryczną dla wydawnictw czy instytucji naukowych.


Jakie opinie mają studia na kierunku ekonomia w Katowicach?

Studia ekonomiczne to studia renomowane, stąd tak duże zainteresowanie wśród maturzystów z całej Polski. Dodatkowo Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach cieszy się bardzo dobrą opinią.

Wojtek, student drugiego roku drugiego stopnia ekonomii w Katowicach, stwierdza:

Ten uniwersytet daje dużo możliwości. Moją specjalnością aktualnie jest handel zagraniczny. Możliwość odbycia praktyk w Niemczech poszerzyła moje perspektywy. Jest ciekawie, jeśli wiesz, co tak naprawdę chcesz robić i dążysz do swojego sukcesu. Powodzenia!

KIERUNKI EKONOMICZNE I ADMINISTRACYJNE W KATOWICACH I GLIWICACH

Rozwiń

 #MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Komentarze (0)