PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

Studia we Wrocławiu

poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne

Odkryj studia poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne we Wrocławiu  i sprawdź, gdzie możesz studiować

Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne studia Wrocław - specjalność / ścieżka kształcenia

Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne to obecnie jedna z popularniejszych propozycji kształcenia wśród studentów. Uczelnie we Wrocławiu dostrzegają te tendencje i przygotowują takie oferty, które będą zaspakajać te potrzeby. Należy pamiętać jednak, że ten profil studiów powinien być wybierany przez studentów, którzy czują powołanie do wykonywania tego odpowiedzialnego zawodu.

Studenci odnajdą w siatce programowej między innymi przedmioty takie jak: diagnozowanie problemów rodzinnych i egzystencjalnych, teoretyczne podstawy poradnictwa, czy profilaktykę przemocy i agresji w środowisku wychowawczym. Największe znaczenie będą mieć umiejętności, jakie rozwiną studenci podczas wszystkich semestrów kształcenia.

To dzięki nim będą wiedzieli jak prowadzić diagnozę i wszelkie działania terapeutyczne. Absolwenci poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego nie powinni obawiać się o swoje zatrudnienie. Czekać na nich będzie praca we wszelkich placówkach oświatowych, ośrodkach terapeutycznych, czy poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Zobacz, na jakich uczelniach w mieście Wrocławiu jest specjalność / ścieżka kształcenia PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Komentarze (0)