Zarządzanie - Lublin

Zarządzanie - Lublin

Zarządzanie - Lublin

Studia w Lublinie na kierunku

zarządzanie

Odkryj kierunek zarządzanie w Lublinie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Zarządzanie studia Lublin | woj. Lubelskie

Zarządzanie to kierunek kształcenia, dzięki któremu można poznać zasady funkcjonowania przedsiębiorstw, instytucji gospodarczych i administracyjnych, a także określić w nich swoje miejsce. Zarządzanie to edukacyjna droga, na końcu której powinna czekać własna działalność gospodarcza, bądź kierownicze stanowisko – wszystkie zagadnienia i przedmioty, które poznaje się w trakcie studiów mają zbudować kompetencje niezbędne do osiągnięcia wspomnianych celów.  
Kierunek Zarządzanie w Lublinie to kierunek dla ludzi kreatywnych, którzy nie boją się podejmowania decyzji i proponowania własnych pomysłów. Świadczy to o tym, że kierunek skierowany jest do ludzi otwartych, być może nawet przebojowych, lubiących przejmować inicjatywę a w sytuacjach niecodziennych stawać wśród innych w roli lidera. 
Kierunek Zarządzanie w Lublinie to możliwość poznania wielu odmian i specjalności. Na studentów czeka zarządzanie w biznesie, zarządzanie zasobami ludzkimi, oraz inne, bardzo popularne specjalności, będące niezwykle cenionymi kwalifikacjami na rynku pracy. Na pewno wielu kandydatów zadaj sobie pytanie: „czy Zarządzanie to kierunek humanistyczny?”. Zarządzanie to specyficzny kierunek, gdyż łączy w sobie różne dziedziny, a co za tym idzie należy wykazać się różnymi cechami i zdolnościami, by radzić sobie na najwyższym poziomie. Należy dobrze liczyć, ale także abstrakcyjnie myśleć. Należy dobrze planować, ale równocześnie przewidywać ryzyko i możliwość niewykonalności. 

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W LUBLINIE JEST KIERUNEK ZARZĄDZANIE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Lubelska

Kierunek zarządzanie możesz studiować na:

Wydział Zarządzania POLLUB

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Zarządzanie w Lublinie?

Jak wygląda rekrutacja na kierunek Zarządzanie w Lublinie? W gronie najważniejszych przedmiotów, branych pod uwagę w procesie rekrutacji, znajdują się: język polski, język obcy nowożytny, historia, matematyka, informatyka, geografia, wiedza o społeczeństwie. Warto sprawdzić dokładne kryteria kwalifikacyjne, gdyż mogą one ulegać zmianom, bądź różnić się w zależności od konkretnej uczelni. Dlaczego wymagania na Zarządzanie wydają się tak zróżnicowane? Gdyż w programie nauczania nie brakuje różnorodnych zagadnień i dziedzin. Na przykład, studiując Zarządzanie w Lublinie, będziemy musieli zaliczyć następujące przedmioty: statystyka, zarządzanie przedsiębiorstwem, podstawy finansów i rachunkowości, nauka o organizacji, zarządzanie projektami, rachunkowość finansowa, polityka społeczna i gospodarcza, badania marketingowe.
 
 

Jaka praca po studiach na kierunku Zarządzanie w Lublinie?

Jaką pracę można znaleźć po ukończeniu studiów na kierunku Zarządzanie w Lublinie? Absolwent odnajdzie się w firmach konsultingowych, agencjach marketingowych i reklamowych, działach zarządzania zasobami ludzkimi, logistyki, jakości, marketingu, sprzedaży, public relations. Absolwent Zarządzania w Lublinie może zostać specjalistą do spraw analiz i sprawozdawczości, a także doradcą i konsultantem w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym.

 

Jakie opinie mają studia na kierunku Zarządzanie w Lublinie?

Podejmowanie decyzji o wyborze studiów czasem nie przychodzi z zakładaną lekkością. Nawet jeśli wybierzemy kierunek kształcenia, to możemy borykać się z problemem miejsca, w którym chcemy studiować. Jakie ma kierunek Zarządzanie w Lublinie opinie? Sylwia, studentka Zarządzania mówi:
„Muszę przyznać, że przed rozpoczęciem studiów miałam inny obraz tego kierunku. Okazał się on znacznie szerszy, bogatszy, z możliwością zgłębienia bardzo wielu zagadnień i obszarów wiedzy. Zarządzanie to kierunek, który buduje zarówno wiedzę jak i umiejętności. Dzięki Zarządzaniu wiesz więcej, ale także potrafisz myśleć w nieszablonowy sposób. To największe atuty tego kierunku.”
 

 

Studia na Wydziale Nauk Społecznych

Studia na Wydziale Zarządzania POLLUB

Studia na Wydziale Ekonomicznym

Studia na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

KIERUNKI ZARZĄDZANIE I MARKETING W LUBLINIE

Komentarze (0)