PSYCHOLOGIA EDUKACJI I COACHINGU

PSYCHOLOGIA EDUKACJI I COACHINGU

PSYCHOLOGIA EDUKACJI I COACHINGU

Studia w Krakowie

psychologia edukacji i coachingu

Odkryj studia psychologia edukacji i coachingu w Krakowie i sprawdź, gdzie możesz studiować

Psychologia edukacji i coachingu studia Kraków - specjalność / ścieżka kształcenia

Psychologia edukacji i coachingu to propozycja kształcenia, która znacząco odpowiada na wyzwania współczesności. Znalazła się ona w ofercie krakowskich ośrodków akademickich. Powinna być ona wybierana przede wszystkim przez tych studentów, którzy dostrzegają, jak duże znaczenie ma współcześnie edukacja – nie tylko w placówkach oświatowych.

Studenci podczas wszystkich semestrów kształcenia otrzymają pogłębioną wiedzę psychologiczną, która zostanie wzbogacona o aspekty pedagogiczne. Duże znaczenie będą mieć również kompetencje – to one sprawią, że studenci będą wiedzieli, jak najlepiej przekazywać wiedzę i motywować do dalszego rozwoju intelektualnego. Studenci poznają najnowsze metody dydaktyczne, wychowawcze i diagnostyczne, które czerpią z założeń psychologii rozwojowej.

Psychologia edukacji i coachingu to propozycja kształcenia, która zapewni absolwentom interesujące ścieżki zawodowego rozwoju. Znajdą oni zatrudnienie we wszelkich placówkach oświatowych, świetlicach środowiskowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych itd.

Program studiów i przedmioty

Studia na psychologii edukacji i coachingu poświęcone są m.in.: organizowaniu i wspomaganiu różnych form edukacji na poszczególnych etapach rozwoju człowieka. Uczestnicy zajęć przygotowywani są kompleksowo np. do wspomagania uczniów oraz kierowania procesami grupowymi w zakresie edukacji i rozwoju osobowości; stymulowania rozwoju człowieka; zapobiegania patologiom rozwoju i zaburzeniom rozwoju; budowania relacji coachingowej; prowadzenia terapii pedagogicznej.

Studenci tej ścieżki kształcenia poznają m.in.: nowoczesne metody dydaktyczne, wychowawcze i diagnostyczne, które odnajdują źródło w założeniach psychologii rozwojowej, coachingu i twórczego myślenia; rodzaje relacji i błędów wychowawczych zasady edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych. W programie psychologii edukacji i coachingu znajdują się przedmioty, które pozwalają studentom poznać także np. metody interwencji kryzysowej w obszarze edukacji, a także efektywne techniki komunikacji interpersonalnej.

W programie studiów na psychologii edukacji i coachingu znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Psychologia edukacji w biegu życia
 • Metody stymulacji rozwoju dzieci i młodzieży
 • Psychologia dydaktyki
 • Podstawy psychologii zaburzeń dzieci i młodzieży
 • Rodzina jako systemem
 • Relacje w rodzinie w cyklu życia
 • Dynamika procesu grupowego
 • Podstawy seksuologii
 • Rola psychologa w placówkach edukacyjnych
 • Coaching metodą wspomagania rozwoju
 • Współczesne uzależnienia dzieci i młodzieży

 

Praca po studiach

Studia w Krakowie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: teoretycznych ujęć twórczości i kreatywności na gruncie psychologii; rodzajów konfliktów w rodzinie i sposobów ich rozwiązywania; metod wspomagania i stymulowania rozwoju.

Absolwenci psychologii edukacji i coachingu są kompleksowo przygotowani do pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi w zakresie m.in.: edukacji, wychowania, rozwoju zawodowego czy rozwoju osobowości. Osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, potrafią np. planować i wdrażać skuteczne terapie pedagogiczno-psychologiczne, nawiązywać profesjonalne relacje coachingowe czy organizować rzetelne szkolenia i warsztaty rozwojowe.

Absolwent psychologii edukacji i coachingu może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • poradnie, gabinety psychologiczne
 • instytucje naukowo-badawcze
 • szkoły, przedszkola
 • przedsiębiorstwa, korporacje
 • instytucje kulturalne
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Psychologia edukacji i coachingu to ścieżka kształcenia, którą w Krakowie można studiować w ramach kierunku psychologia.

 

Psychologia studia w Krakowie

Studenci psychologii próbują zrozumieć m.in. to, w jaki sposób należy nawiązywać relacje i jakie mają one wpływ na stan emocjonalny człowieka. Uczestnicy zajęć uczą się np. wskazywać różnice indywidualne, a także poznają charakterystykę poszczególnych typów osobowości i temperamentów. Absolwenci tego kierunku są przygotowani m.in. do profesjonalnego udzielania pomocy psychologicznej w sytuacjach trudnych.

Psychologia ma charakter interdyscyplinarny, a uczelnie w Krakowie oferują liczne ścieżki kształcenia które związane są z tą dziedziną. Absolwenci psychologii posiadają kompetencje niezbędne do prowadzenia m.in. terapii czy diagnostyki psychologicznej. Wykształceni specjaliści mogą zdecydować się nie tylko na pracę z klientem, ale także na prowadzenie prac badawczych. Osoby te mogą również szukać zatrudnienia np. szpitalach, klinikach, agencjach marketingowych czy biurach doradczych.

Dowiedz się więcej: psychologia studia w Krakowie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Krakowie

kierunki studiów w Krakowie

 

Komentarze (0)