BIOTECHNOLOGIA PRZEMYSŁOWA

BIOTECHNOLOGIA PRZEMYSŁOWA

BIOTECHNOLOGIA PRZEMYSŁOWA

Studia w Lublinie

biotechnologia przemysłowa

 

Odkryj studia biotechnologia przemysłowa w Lublinie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Biotechnologia przemysłowa studia Lublin - specjalność / ścieżka kształcenia

Propozycja kształcenia w zakresie biotechnologii przemysłowej to odpowiedź na zapotrzebowania nie tylko współczesnego rynku pracy, ale również nowoczesnej gospodarki. Oferta proponuje zapoznanie się z zagadnieniami odnoszącymi się do przemysłowej realizacji procesów biotechnologicznych.

Studenci zdobywają potrzebną wiedzę i umiejętności, które wykorzystywane są w wielu gałęziach przemysłu, chociażby w przemyśle farmaceutycznym, chemii przemysłowej bądź w przemyśle spożywczym. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak: mikrobiologia przemysłowa, technologie i inżynieria bioprocesowa, metody analityczne w biotechnologii.

Absolwenci są zatrudniani w instytucjach naukowo-badawczych związanych z biotechnologią, w biurach projektowych oraz w firmach konsultingowych. Pracują w charakterze biotechnologów, techników analityków, specjalistów ds. zapewniania jakości, specjalistów ds. rejestracji leków w przemysłowych ośrodkach naukowo-badawczych, które wykorzystują procesy biotechnologiczne.

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest specjalność / ścieżka kształcenia BIOTECHNOLOGIA PRZEMYSŁOWA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Biotechnologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne
Pokaż więcej

Komentarze (0)