BIOTECHNOLOGIA ZWIĄZKÓW BIOAKTYWNYCH

BIOTECHNOLOGIA ZWIĄZKÓW BIOAKTYWNYCH

BIOTECHNOLOGIA ZWIĄZKÓW BIOAKTYWNYCH

Studia w Lublinie

biotechnologia związków bioaktywnych

 

Odkryj studia biotechnologia związków bioaktywnych w Lublinie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Biotechnologia związków bioaktywnych studia Lublin - specjalność / ścieżka kształcenia

Biotechnologia związków bioaktywnych to innowacyjna propozycja kształcenia, która biotechnologię zestawia ze środowiskiem naturalnym i pragnie działać na jego korzyść.

Kompleksowo opracowany program kształcenia wypełniony jest takimi przedmiotami jak: biotechnologia ścieków i materiałów odpadowych, materiały nieorganiczne i kompozytowe w biotechnologii, niekonwencjonalne źródła energii. Studenci zajmują się analizą materiałów i układów, które są inspirowane tymi, funkcjonującymi w naturze. Zapoznają się również z najnowszymi technikami, które pozwalają na izolację i oczyszczanie produktów naturalnych.

W życiu zawodowym absolwenci obejmują stanowiska biotechnologów, mikrobiologów, analityków laboratoryjnych. Zatrudniani są w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych, stacjach hodowli roślin, zakładach gospodarki komunalnej, urzędach, które zajmują się ochroną i gospodarowaniem zasobami przyrody.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W LUBLINIE JEST SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA BIOTECHNOLOGIA ZWIĄZKÓW BIOAKTYWNYCH

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Komentarze (0)