PEDAGOGIKA SZKOLNA Z PROFILAKTYKĄ

PEDAGOGIKA SZKOLNA Z PROFILAKTYKĄ

PEDAGOGIKA SZKOLNA Z PROFILAKTYKĄ

Studia w Lublinie

pedagogika szkolna z profilaktyką

 

Odkryj studia pedagogika szkolna z profilaktyką w Lublinie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Pedagogika szkolna z profilaktyką studia Lublin - specjalność / ścieżka kształcenia

Pedagogika szkolna z profilaktyką to interdyscyplinarna propozycja kształcenia, która umożliwia pracę z dzieckiem zdolnym, ale także tym, które boryka się z trudnościami wychowawczymi. Twoim zadaniem będzie weryfikacja niebezpiecznych i antyspołecznych zachowań dzieci i młodzieży oraz dążenie do systemowego rozwoju dzieci i zachowań normatywnych.

Studenci uczęszczają na takie przedmioty jak: ewaluacja i dokumentacja pracy szkoły, komunikacja interpersonalna w pracy pedagogicznej, metodyka pracy pedagoga szkolnego, metodyka wychowania w klasie szkolnej. Rozwijają umiejętności analityczne i wychowawcze, a także umiejętnie konstruują programy naprawcze.

Gruntowne wykształcenie umożliwia podjęcie pracy w placówkach oświatowych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, poradniach życia rodzinnego, placówkach resocjalizacyjnych bądź profilaktyki społecznej, instytucjach i stowarzyszeniach na rzecz pomocy rodzinie, w szkołach i świetlicach szkolnych.

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest specjalność / ścieżka kształcenia PEDAGOGIKA SZKOLNA Z PROFILAKTYKĄ

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Pedagogika stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Komentarze (0)