PSYCHOLOGIA RODZINY

PSYCHOLOGIA RODZINY

PSYCHOLOGIA RODZINY

Studia w Lublinie

psychologia rodziny

 

Odkryj studia psychologia rodziny w Lublinie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Psychologia rodziny studia Lublin - specjalność / ścieżka kształcenia

We współczesnym życiu zjawiska zachodzące w rodzinie są kluczowe dla poprawnego rozwoju człowieka. Psychologia rodziny to intrygująca propozycja kształcenia, która dotyka problemów zachodzących w życiu rodzinnym, jak brak akceptacji, bezdzietność, rozwody.

Studenci zapoznają się z psychologią płci i rodzaju, tradycyjnymi i współczesnymi wzorami związków partnerskich i rodzinnych. Będziesz miał/a okazję uczęszczać na zajęcia związane z seksualnością i problemami prokreacyjnymi w rodzinie, przemocą w rodzinie, psychologicznymi problemami adopcji, z rodziną z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Miejsce zatrudnienia dla absolwentów stają się ośrodki i gabinety psychoterapii, poradnie zdrowia psychicznego, placówki leczenia uzależnień, placówki resocjalizacyjne, ośrodki psychoterapii rodzin, placówki, które wspierają rodziny z problemem alkoholowym, centra pomocy psychologicznej.

Komentarze (0)