SYSTEMY EKONOMICZNE

SYSTEMY EKONOMICZNE

SYSTEMY EKONOMICZNE

Studia w Lublinie

systemy ekonomiczne

 

Odkryj studia systemy ekonomiczne w Lublinie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Systemy ekonomiczne studia Lublin - specjalność / ścieżka kształcenia

Oferta kształcenia, która swoim zainteresowaniem obejmuje systemy ekonomiczne, związana jest z potrzebą znajomości sytuacji makroekonomicznej, która wpływa na przedsiębiorstwa. Studenci będą mieli okazję zapoznać się z systemami oddziaływania państwa na gospodarkę, a systemy te umożliwią wykazywanie współzależności w relacji państwo-gospodarka.

Kompleksowo skonstruowany program kształcenia wypełniony jest takimi przedmiotami jak: współczesne teorie ekonomii, system polityczny i społeczno-gospodarczy Stanów Zjednoczonych, polityka innowacyjna w procesie rozwoju, transformacja gospodarki w Europie Środkowo-Wschodniej.

Abiturienci przygotowani są do pracy w charakterze analityków. Pełnią także różnorodne funkcje w instytucjach międzynarodowych, rządowych lub w centralnych instytucjach społeczno-gospodarczych. Miejscem zatrudnienia przyszłych ekonomistów staną się przedsiębiorstwa usługowe, służby finansowe różnych branż, biura rachunkowe.

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest specjalność / ścieżka kształcenia SYSTEMY EKONOMICZNE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Jednostka prowadząca

Komentarze (0)