UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I GOSPODARCZE

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I GOSPODARCZE

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I GOSPODARCZE

Studia w Lublinie

ubezpieczenia społeczne i gospodarcze

 

Odkryj studia ubezpieczenia społeczne i gospodarcze w Lublinie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Ubezpieczenia społeczne i gospodarcze studia Lublin - specjalność / ścieżka kształcenia

Propozycja kształcenia w zakresie ubezpieczeń społecznych i gospodarczych to odpowiedź na zapotrzebowania współczesnego rynku pracy. Studenci mają okazję rozwijać swoją wiedzę odnoszącą się do problemów demografii, funkcjonowania publicznego systemu ubezpieczeń emerytalno-rentownych i zdrowotnych, a także rynku ubezpieczeniowego.

Program kształcenia umożliwi Ci zapoznanie się ze specyfiką gospodarki finansowej przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, rachunkowością ubezpieczycieli, a także pośrednictwa ubezpieczeniowego i etyki w zawodzie pośrednika i doradcy ubezpieczeniowego. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak: systemy zabezpieczenia społecznego, ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, ubezpieczenia życiowe i majątkowe, gospodarka finansowa zakładu ubezpieczeń, pośrednictwo i doradztwo ubezpieczeniowe,

Abiturienci zajmują stanowiska menadżerów i analityków w instytucjach ubezpieczeniowych i emerytalnych, pracują również w przedsiębiorstwach niefinansowych. Zajmują się prawidłowym funkcjonowaniem publicznego systemu ubezpieczeń emerytalno-rentowych i zdrowotnych.

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest specjalność / ścieżka kształcenia UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I GOSPODARCZE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Komentarze (0)