ZASOBY LUDZKIE W ORGANIZACJI

ZASOBY LUDZKIE W ORGANIZACJI

ZASOBY LUDZKIE W ORGANIZACJI

Studia w Poznaniu

zasoby ludzkie w organizacji

Odkryj studia zasoby ludzkie w organizacji w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować

Zasoby ludzkie w organizacji studiaPoznań - specjalność / ścieżka kształcenia

Powiedzieć, że żadna organizacja ani jakakolwiek działalność nie mogłaby istnieć, gdyby nie wyspecjalizowana kadra pracownicza, rzetelnie wypełniająca zadania wynikające z posiadanych kompetencji, to jak nic nie powiedzieć. Jeżeli chciałbyś w sposób dogłębny zapoznać się z istotą człowieka w przedsiębiorstwie, wybierz zasoby ludzkie w organizacji.

Ta interdyscyplinarna propozycja kształcenia pozwoli ci zrozumieć znaczenie zasobów ludzkich w procesie zarządzania organizacją, rozwiniesz posiadane kompetencje interpersonalne, które pozwolą ci na wywiązywanie się z niezwykle odpowiedzialnej roli lidera, zgłębisz zagadnienia ekonomiczne, prawne, administracyjne oraz z zakresu zarządzania, a ponadto dowiesz się, jak ważna jest właściwa selekcja dokumentów aplikacyjnych podczas rekrutacji na dane stanowisko w przedsiębiorstwie.

Absolwenci zasobów ludzkich w organizacji bardzo chętnie decydują się na rozpoczęcie działalności na własny rachunek poprzez założenie firmy, jednak nie jest to jedyna opcja zawodowa. Będziesz mógł objąć stanowiska kierownicze i menedżerskie w międzynarodowych przedsiębiorstwach i korporacjach różnego szczebla, a także pomyśleć o pracy w jednostkach administracyjnych i doradczych.

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest specjalność / ścieżka kształcenia ZASOBY LUDZKIE W ORGANIZACJI

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Program studiów i przedmioty

Studenci zasobów ludzkich w organizacji szkolą się w zakresie m.in.: profesjonalnego zarządzania personelem; sporządzania opisu stanowiska pracy i charakterystyki wymagań kwalifikacyjnych; rekrutowania i selekcjonowania kandydatów do pracy; tworzenia i doskonalenia systemu rozwoju kwalifikacji pracowników lub systemu motywacji i wynagrodzeń; prowadzenia skutecznych negocjacji; rozwiązywania konfliktów pracowniczych; efektywnego komunikowania się w nowoczesnych kanałach informacji.

Studia na zasobach ludzkich w organizacji przewidują program składający się z trzech bloków tematycznych, poświęconych kolejno: funkcjonowaniu człowieka w organizacji, zasadom zarządzania zasobami ludzkimi oraz metodom kształtowania kariery zawodowej. W programie tej ścieżki kształcenia znajdują się przedmioty poświęcone m.in.: ekonomicznym, psychologicznym i prawnym podstawom budowania i realizowania strategii firmy; technikom motywowania pracowników; zasadom prawidłowej komunikacji wewnątrz organizacji; sposobom koordynowania pracy zespołów projektowych.

W programie studiów na zasobach ludzkich w organizacji znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Ocena ryzyka zawodowego
 • Prawo pracy i prawo socjalne
 • Ergonomiczne uwarunkowania systemów pracy
 • Projektowanie i ocena szkoleń
 • Zarządzanie bezpieczeństwem pracy
 • Podstawy edukacji i rozwoju pracowników
 • Planowanie kariery zawodowej
 • Techniki prezentacji w zarządzaniu kadrami

 

Praca po studiach

Studia w Poznaniu, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: sposobów planowania kariery zawodowej; zasad i technik zarządzania zasobami ludzkimi; roli lidera w zespole projektowym lub w całej organizacji; psychologicznych podstaw prawidłowej komunikacji wewnątrz organizacji.

Absolwenci ścieżki zasoby ludzkie w organizacji są gotowi do pracy na stanowiskach np. menedżerskich, a także do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto osoby, które ukończyły tę ścieżkę, mogą podjąć pracę w zawodzie m.in. specjalisty ds. personalnych, ds. wynagrodzeń czy ds. szkoleń i mogą one szukać zatrudnienia zarówno w publicznym, jak i prywatnym sektorze rynku gospodarczego.

Absolwent zasobów ludzkich w organizacji może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • nowoczesne przedsiębiorstwa
 • firmy doradcze
 • urzędy i instytucje państwowe
 • instytucje Unii Europejskiej
 • organizacje pozarządowe
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Zasoby ludzkie w organizacji to ścieżka kształcenia, którą w Poznaniu można studiować w ramach kierunku ekonomia.

 

Ekonomia studia w Poznaniu

Studenci ekonomii zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie m.in.: krytycznej analizy i diagnozy zdarzeń, zjawisk i procesów ekonomicznych lub społecznych; przeprowadzania audytu wewnętrznego i sprawowania kontroli zarządczej; prowadzenia rachunkowości przedsiębiorstwa i oceniania sytuacji finansowej podmiotu gospodarczego. Uczelnie w Poznaniu oferują studentom tego kierunku studiów kilka ścieżek kształcenia, które poświęcone są różnym zagadnieniom ekonomiczno-gospodarczym.

Absolwenci ekonomii wyróżniają się znajomością nie tylko np. finansów i rachunkowości czy bankowości, ale również m.in. prawa, administracji, zarządzania, informatyki czy komunikacji społecznej. Osoby, które ukończyły ten kierunek studiów, są przygotowane do pracy m.in. w przedsiębiorstwach i korporacjach, instytucjach finansowych, jednostkach administracji rządowej i samorządowej czy w ośrodkach naukowych. Ponadto ekonomiści wyróżniają się kompetencjami, które cenione są np. na stanowiskach kierowniczych, analitycznych, eksperckich czy doradczych.

Dowiedz się więcej: ekonomia studia w Poznaniu

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Poznaniu

kierunki studiów w Poznaniu

Komentarze (0)