ANALITYK MAKROEKONOMICZNY

ANALITYK MAKROEKONOMICZNY

ANALITYK MAKROEKONOMICZNY

Studia w Trójmieście

analityk makroekonomiczny

Odkryj studia analityk makroekonomiczny w Trójmieście i sprawdź gdzie możesz studiować

Analityk makroekonomiczny studia Gdańsk | Gdynia | Sopot - specjalność / ścieżka kształcenia

Każde przedsiębiorstwo funkcjonuje w pewnym otoczeniu ekonomicznym, politycznym i społecznym. Sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza i społeczna w danym kraju determinuje warunki inwestowania i prowadzenia działalności przez wszystkie podmioty. A kto zajmuje się oceną atrakcyjności inwestowania na określonym rynku finansowym? Analityk makroekonomiczny.

Analityk makroekonomiczny to nie tylko nazwa zawodu, lecz także propozycja kształcenia dla tych, którzy chcą zostać specjalistami w konkretnym obszarze, konkretnej dziedzinie. Studenci uczestniczą w zajęciach poświęconych zagadnieniom statystyki matematycznej, ocenie przedsięwzięć inwestycyjnych, rachunkowości zarządczej, czy analizie finansowej. Pozyskują wiedzę o trendach i zmianach we współczesnej gospodarce, technice i demografii, jak również na temat funkcjonowania struktur i instytucji Unii Europejskiej.

Analityk makroekonomiczny przygotowany jest do prognozowania, modelowania i analizowania złożonych procesów gospodarczych. Może również sporządzać plany i prognozy gospodarcze, jak również tworzyć raporty finansowe i sprzedażowe.

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku | Gdyni | Sopocie jest specjalność / ścieżka kształcenia ANALITYK MAKROEKONOMICZNY

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska

Jednostka prowadząca

Analityka gospodarcza stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku analityka gospodarcza

Komentarze (0)