INŻYNIERIA OCHRONY OBIEKTÓW I INFRASTRUKTURY

INŻYNIERIA OCHRONY OBIEKTÓW I INFRASTRUKTURY

INŻYNIERIA OCHRONY OBIEKTÓW I INFRASTRUKTURY

Studia w Trójmieście

inżynieria ochrony obiektów i infrastruktury

Odkryj studia inżynieria ochrony obiektów i infrastruktury w Trójmieście i sprawdź gdzie możesz studiować

Inżynieria ochrony obiektów i infrastruktury studiaGdańsk | Gdynia | Sopot - specjalność / ścieżka kształcenia

Infrastruktura to, zgodnie z powszechnie przyjętą definicją, podstawowe urządzenia i systemy służące państwu, miastu lub innym obszarom. W zbiorze tym zawierają się również usługi konieczne do poprawnego funkcjonowania społeczeństwa. Zatem inżynieria ochrony obiektów i infrastruktury to szeroka dyscyplina kształcenia, a jej absolwenci są cenionymi pracownikami wielu sektorów.

Przyszli inżynierowie ochrony obiektów i infrastruktury zdobędą szeroką wiedzę teoretyczną na temat najważniejszych rozwiązań technicznych, stosowanych podczas planowania, tworzenia oraz ochrony infrastruktury, zapoznają się z kwestiami bhp, a ponadto poszerzą umiejętność logicznego rozwiązywania problemów dzięki przedmiotom opartym w większości o zagadnienia matematyczne.

Nie bez znaczenia pozostają perspektywy zawodowe, zwłaszcza dla przyszłych abiturientów. Jako jeden z nich będziesz mógł pomyśleć o zatrudnieniu w przedsiębiorstwach międzynarodowych różnego szczebla, ośrodkach naukowo-badawczych, a także własnej działalności.

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku | Gdyni | Sopocie jest specjalność / ścieżka kształcenia INŻYNIERIA OCHRONY OBIEKTÓW I INFRASTRUKTURY

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska

Jednostka prowadząca

Komentarze (0)