BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Studia w Trójmieście

bezpieczeństwo publiczne

Odkryj studia bezpieczeństwo publiczne w Trójmieście i sprawdź gdzie możesz studiować

Bezpieczeństwo publiczne studiaGdańsk | Gdynia | Sopot - specjalność / ścieżka kształcenia

Egzekwowanie prawa dotyczącego szeroko rozumianego bezpieczeństwa publicznego przyczynia się nie tylko do prawidłowego działania wszelkich struktur państwowych, ale również wpływa pozytywnie na poczucie bezpieczeństwa i ładu społecznego wśród obywateli. Osobami odpowiedzialnymi za kwestie bezpieczeństwa są między innymi abiturienci bezpieczeństwa publicznego.

Jeżeli i ty chciałbyś piastować wysokie stanowiska w administracji publicznej, uprzednio zgłębisz istotę systemu politycznego państwa, dowiesz się, w jaki sposób przestrzegane jest bezpieczeństwo środowiskowe, posiądziesz wszechstronną wiedzę o zadaniach organów administracji publicznej w stanach nadzwyczajnych, a ponadto zrozumiesz ekonomiczne powiązania z bezpieczeństwem wewnętrznym państw.

Po ukończeniu kształcenia na bezpieczeństwie publicznym będziesz mógł zdobyć zatrudnienie w administracji rządowej i samorządowej, jednostkach zarządzania kryzysowego, służbach mundurowych, takich jak policja, straż graniczna, służba celna, czy wojskowość.

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku | Gdyni | Sopocie jest specjalność / ścieżka kształcenia BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Jednostka prowadząca

Bezpieczeństwo narodowe stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Komentarze (0)