DORADCA I ASYSTENT RODZINY

DORADCA I ASYSTENT RODZINY

DORADCA I ASYSTENT RODZINY

Studia w Trójmieście

doradca i asystent rodziny

Odkryj studia doradca i asystent rodziny w Trójmieście i sprawdź gdzie możesz studiować

Doradca i asystent rodziny studiaGdańsk | Gdynia | Sopot - specjalność / ścieżka kształcenia

Niejednokrotnie z pozoru nieistotne, nierozwiązane problemy rodzinne mogą powodować jej całkowitą dezintegrację, a nawet rozpad. Jeżeli chciałbyś związać swoją przyszłość z niesieniem pomocy rodzinom, niepotrafiącym poradzić sobie z różnorakimi kwestiami problematycznymi, wybierz kształcenie na doradcy i asystencie rodziny.

Jest to propozycja kształcenia, która pozwoli ci zrozumieć przedmioty ogólnopedagogiczne, psychologiczne i socjologiczne, dzięki którym będziesz w stanie diagnozować i oceniać zjawiska, będące przyczyną trudnego położenia jednostki oraz całego systemu rodzinnego. Pamiętaj, że odpowiedzialne wywiązywanie się z obowiązków zawodowych będzie łatwiejsze w przypadku posiadania dużych zasobów empatii, zrozumienia dla drugiego człowieka oraz ugruntowanych kompetencji interpersonalnych.

Doradcy i asystenci rodziny znajdą zatrudnienie w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, podejmą współpracę z podmiotami i osobami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.

Komentarze (0)