EDUKACJA I PROMOCJA BEZPIECZEŃSTWA Z BHP

EDUKACJA I PROMOCJA BEZPIECZEŃSTWA Z BHP

EDUKACJA I PROMOCJA BEZPIECZEŃSTWA Z BHP

Studia w Trójmieście

edukacja i promocja bezpieczeństwa z bhp

Odkryj studia edukacja i promocja bezpieczeństwa z bhp w Trójmieście i sprawdź gdzie możesz studiować

Edukacja i promocja bezpieczeństwa z bhp studiaGdańsk | Gdynia | Sopot - specjalność / ścieżka kształcenia

Szeroko rozumiane bezpieczeństwo jest niezwykle istotne, co jako jeden z pierwszych zauważył Maslov, umieszczając je na samym dole swojej piramidy potrzeb. Edukacja i promocja bezpieczeństwa z bhp to propozycja kształcenia, kierowana do zainteresowanych związaniem przyszłości zawodowej z organizacjami działającymi na rzecz bezpieczeństwa.

Podejmując ten profil kształcenia, zyskujesz szansę na opanowanie zasad bezpieczeństwa w miejscach pracy, sukcesywnie poszerzasz umiejętności odnoszące się do twórczego rozwiązywania problemów w obszarze zawodowym, uczysz się właściwego organizowania stanowisk pracy, zgodnie z zasadami bhp.

Dzięki wiedzy i umiejętnościom wyniesionym z siatki kształcenia, absolwenci edukacji i promocji bezpieczeństwa z bhp bez trudu znajdują zatrudnienie w instytucjach naukowo-badawczych, ośrodkach oświatowych i akademickich, zajmujących się tematyką bezpieczeństwa, niektórych jednostkach administracji publicznej, rządowej i samorządowej oraz organizacjach działających na rzecz bezpieczeństwa narodowego.

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku | Gdyni | Sopocie jest specjalność / ścieżka kształcenia EDUKACJA I PROMOCJA BEZPIECZEŃSTWA Z BHP

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Komentarze (0)