MARITIME ECONOMICS AND LOGISTICS

MARITIME ECONOMICS AND LOGISTICS

MARITIME ECONOMICS AND LOGISTICS

Studia w Trójmieście

maritime economics and logistics

Odkryj studia maritime economics and logistics w Trójmieście i sprawdź gdzie możesz studiować

Maritime economics and logistics studiaGdańsk | Gdynia | Sopot - specjalność / ścieżka kształcenia

Propozycje kształcenia, które wyposażają kandydatów w pragmatyczne i cenione obecnie kompetencje, a dodatkowo są w całości prowadzone w języku angielskim, będącym najbardziej uniwersalną mową świata, są chętnie wybierane z uwagi na międzynarodowe perspektywy zatrudnienia. Jedną z takich propozycji jest bez wątpienia maritime economics and logistics.

Jako przyszły kandydat powinieneś mieć świadomość rozbudowanego programu kształcenia, w którym znajdą się przedmioty oscylujące wokół nauk ekonomicznych, logistycznych i społecznych. Dlatego idealni kandydaci są osobami o szerokich zainteresowaniach, posiadającymi zdolność do nauki zarówno przedmiotów technicznych, jak i rozumienia zjawisk społecznych oraz chcącymi zdobywać wykształcenie praktyczne.

Jako absolwent maritime economics and logistics będziesz mógł zaplanować rozwój zawodowy w najbardziej optymalnym kierunku dzięki szerokim możliwościom podjęcia pracy. Zatrudnisz się w niemal każdym przedsiębiorstwie usługowym, transportowym, spedycyjnym, a w szczególności na obszarach związanych z transportem morskim.

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku | Gdyni | Sopocie jest specjalność / ścieżka kształcenia MARITIME ECONOMICS AND LOGISTICS

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Morski w Gdyni

Uniwersytet Morski w Gdyni

Jednostka prowadząca

Komentarze (0)