PSYCHOLOGIA KLINICZNA CZŁOWIEKA DOROSŁEGO

PSYCHOLOGIA KLINICZNA CZŁOWIEKA DOROSŁEGO

PSYCHOLOGIA KLINICZNA CZŁOWIEKA DOROSŁEGO

Studia w Katowicach i woj. śląskim

psychologia kliniczna człowieka dorosłego

Odkryj studia psychologia kliniczna człowieka dorosłego w Katowicach i woj. śląskim i sprawdź gdzie możesz studiować

Psychologia kliniczna człowieka dorosłego studiaKatowice i woj. śląskie - specjalność / ścieżka kształcenia

Psychologia kliniczna człowieka dorosłego to idealna propozycja kształcenia dla osób, które chcą nabyć wiedzę o przyczynach i przebiegu zaburzeń zachowania i osobowości, zaburzeń lękowych, psychotycznych, nastroju oraz zaburzeń spowodowanych zażywaniem środków psychoaktywnych.

Program studiów opracowywany jest w kompleksowy sposób. Studenci nabywają umiejętności z zakresu rozpoznawania wybranych problemów klinicznych, planowania i przeprowadzenia procesu diagnostycznego oraz udzielania podstawowej pomocy psychologicznej i mediacyjnej.

Absolwenci pracują na przykład w służbie zdrowia, szpitalach ogólnych, szpitalach psychiatrycznych, w poradniach zdrowia psychicznego. Mogą podjąć pracę w sektorze oświaty i wychowania, w administracji rządowej bądź ośrodkach naukowo-badawczych, poradniach specjalistycznych, ośrodkach rehabilitacyjnych.

 

Zobacz, na jakich uczelniach w Katowicach i woj. śląskim jest specjalność / ścieżka kształcenia PSYCHOLOGIA KLINICZNA CZŁOWIEKA DOROSŁEGO

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Jednostka prowadząca

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Komentarze (0)