PSYCHOLOGIA PRACY I ORGANIZACJI

PSYCHOLOGIA PRACY I ORGANIZACJI

PSYCHOLOGIA PRACY I ORGANIZACJI

Studia w Katowicach i woj. śląskim

psychologia pracy i organizacji

Odkryj studia psychologia pracy i organizacji w Katowicach i woj. śląskim i sprawdź gdzie możesz studiować

Psychologia pracy i organizacji studiaKatowice i woj. śląskie - specjalność / ścieżka kształcenia

Psychologia pracy i organizacji to studia, które pozwolą Ci zrozumieć, na czym polega funkcjonowanie człowieka w środowisku pracy, których wykorzystanie pozwala kreować innowacyjne rozwiązania w organizacji oraz przeciwdziałać problemom pojawiającym się w miejscu pracy.

Studenci mają okazję nabyć lub rozwijać kompetencje odnoszące się do kształtowania środowiska pracy. Sprowadzają się one do komunikacji interpersonalnej, funkcjonowania zespołów, diagnostyki, rozwiązywania konfliktów, negocjacji, motywowania do pracy, oceniania, rekrutacji, selekcji kadr, przywództwa, analizy pracy oraz szkoleń.

Absolwenci zatrudniani są przede wszystkim w działach Human Resources w organizacjach, firmach consultingowych i szkoleniowych oraz instytucjach działających w zakresie doradztwa karier. Zawodowo zajmują się kreowaniem kultury organizacyjnej, a także konstruowaniem większości procesów zarządzania zasobami ludzkimi, takimi jak: rekrutacja, ocena pracownicza, system motywacyjny czy rozwój personelu, i czuwaniem nad prawidłowym przebiegiem tych procesów.

 

Zobacz, na jakich uczelniach w Katowicach i woj. śląskim jest specjalność / ścieżka kształcenia PSYCHOLOGIA PRACY I ORGANIZACJI

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Jednostka prowadząca

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Komentarze (0)