ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA

ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA

ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA

Studia w Bydgoszczy

administracja samorządowa

 

Odkryj studia administracja samorządowa w Bydgoszczy i sprawdź gdzie możesz studiować

Administracja samorządowa studiaBydgoszcz - specjalność / ścieżka kształcenia

Administracja samorządowa to oferta kształcenia, która doskonale wpisuje się w oczekiwania współczesnego rynku pracy. Studenci mają okazję zdobyć wiedzę z zakresu struktur organizacyjnych administracji publicznej, zadań jednostek samorządowych, gospodarki komunalnej i przestrzennej.

Kompleksowo opracowany program kształcenia pozwala zgłębiać kwestie odnoszące się do organizacji i funkcjonowania samorządu terytorialnego, podatków i opłat lokalnych, gospodarowania mieniem samorządu, stanowieniem prawa miejscowego. Studenci zapoznają się z polityką regionalną Unii Europejskiej, uczą się, jak przygotowywać akty normatywne i umowy cywilne, a także opracowują wzory decyzji administracyjnych.

Absolwenci zatrudniani są w jednostkach administracyjnych i gospodarczych samorządu terytorialnego gmin, powiatów i województw, a także w jednostkach, które skupiają się na zaspokajaniu potrzeb wspólnoty w zakresie ładu i zagospodarowania przestrzennego.

Komentarze (0)