ADMINISTRACJA W SŁUŻBIE ZDROWIA

ADMINISTRACJA W SŁUŻBIE ZDROWIA

ADMINISTRACJA W SŁUŻBIE ZDROWIA

Studia w Bydgoszczy

administracja w służbie zdrowia

 

Odkryj studia administracja w służbie zdrowia w Bydgoszczy i sprawdź gdzie możesz studiować

Administracja w służbie zdrowia studiaBydgoszcz - specjalność / ścieżka kształcenia

Administracja w służbie zdrowia to nowoczesna forma kształcenia, odpowiadająca na zapotrzebowania aktualnego rynku pracy. Dla Ciebie to idealna okazja, by zapoznać się z organizacją i funkcjonowaniem zakładów opieki zdrowotnej, systemu ubezpieczeń społecznych czy też z zasadami finansowania świadczeń zdrowotnych.

Studenci uczęszczają na najważniejsze przedmioty, które pozwolą zgłębiać prawne aspekty funkcjonowania ochrony zdrowia oraz metody pomiaru i oceny stanu zdrowia. Nauczysz się prowadzić dokumentację medyczną, stosować nowoczesne narzędzia administrowania, poznasz podstawy marketingu i public relations.

Absolwenci odnajdują się w pracy w działach administracji szpitali, przychodni lekarskich, ośrodkach zdrowia, NFZ. Możesz objąć takie stanowiska jak: inspektor ds. gospodarki lekiem, asystent w placówce leczniczej, specjalista ds. higieny i epidemiologii, pełnomocnik ds. pacjenta, specjalista ds. rozliczeń w placówce leczniczej.

Komentarze (0)