AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I EDUKACYJNA OSÓB STARSZYCH Z ELEMENTAMI OPIEKI

AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I EDUKACYJNA OSÓB STARSZYCH Z ELEMENTAMI OPIEKI

AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I EDUKACYJNA OSÓB STARSZYCH Z ELEMENTAMI OPIEKI

Studia w Bydgoszcz

aktywizacja społeczna i edukacja osób starszych z elementami opieki

 

Odkryj studia aktywizacja społeczna i edukacja osób starszych z elementami opieki w Bydgoszcz i sprawdź gdzie możesz studiować

Aktywizacja społeczna i edukacyjna osób starszych z elementami opieki studiaBydgoszcz - specjalność / ścieżka kształcenia

Aktywizacja społeczna i edukacyjna osób starszych z elementami opieki to nowoczesna propozycja kształcenia, która skupia się na ludziach starzejących się i starych oraz ich dążeniu do rozwoju, rekreacji, zrzeszania się.

Jeśli decydujesz się na kształcenie w tym zakresie, oznacza to, że w pełni egzekwujesz prawa godnego życia w starości (tak zwana aktywizacja poznawcza i społeczna). Studenci zdobywają kompetencje, które pozwalają towarzyszyć seniorom przy rozwiązywaniu życiowych zadań późnej dorosłości w warunkach domowych czy w zinstytucjonalizowanych formach opieki.

Abiturienci zatrudniani są w instytucjach opiekuńczych oraz placówkach opieki częściowej i całkowitej. Świadczą opiekę domową oraz organizują grupy samopomocowe, punkty poradnictwa dla seniorów i ich rodzin. Wielu z nich zakłada i prowadzi własną działalność gospodarczą, informacyjną, edukacyjną czy usługową. Zajmują się edukacją przedemerytalną, zdrowotną, tanatologiczną.

Komentarze (0)