EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

Studia w Bydgoszcz

edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

 

Odkryj studia edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna w Bydgoszcz i sprawdź gdzie możesz studiować

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna studiaBydgoszcz - specjalność / ścieżka kształcenia

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna to kompleksowo opracowany program kształcenia, który odpowiada na zapotrzebowania współczesnego rynku pracy. Studenci zdobywają umiejętności analityczne i diagnostyczne w zakresie pedagogiki dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Plan zajęć umożliwia uczęszczanie na przedmioty odnoszące się do psychologii wychowawczej, pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Zdobędziesz teoretyczne podstaw pracy opiekuńczo-wychowawczej, a także umiejętności interpersonalne i wychowawcze. Nauczysz się prowadzić edukację językową, matematyczną, przyrodniczą, ekologiczną w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, a także zdobędziesz kompetencje do nauczania przedmiotów artystycznych.

Możesz być zatrudniany/a przede wszystkim w instytucjach organizujących czas wolny dzieciom. Abiturienci pracują w charakterze nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w przedszkolach (publicznych, niepublicznych), w przedszkolach integracyjnych lub z oddziałami integracyjnymi. 

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy jest specjalność / ścieżka kształcenia EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Komentarze (0)