PEDAGOGIKA KULTURY I ZARZĄDZANIE INSTYTUCJAMI KULTURALNYMI

PEDAGOGIKA KULTURY I ZARZĄDZANIE INSTYTUCJAMI KULTURALNYMI

PEDAGOGIKA KULTURY I ZARZĄDZANIE INSTYTUCJAMI KULTURALNYMI

Studia w Bydgoszcz

pedagogika kultury i zarządzanie instytucjami kulturalnymi

 

Odkryj studia pedagogika kultury i zarządzanie instytucjami kulturalnymi w Bydgoszcz i sprawdź gdzie możesz studiować

Pedagogika kultury i zarządzanie instytucjami kulturalnymi studiaBydgoszcz - specjalność / ścieżka kształcenia

Pedagogika kultury i zarządzanie instytucjami kulturalnymi to innowacyjna propozycja kształcenia, która rozwija zagadnienia z zakresu pedagogiki i łączy je z umiejętnościami menedżerskimi.

W siatce zajęć znajdziesz szereg najważniejszych przedmiotów, które pozwolą Ci zgłębić wiedzę na temat pedagogiki kultury, animacji działalności kulturalnej i społecznej czy zasad panujących w przypadku zarządzania w kulturze. Zdobędziesz także umiejętności odnoszące się do organizowania imprez masowych i promowania kultury.

Abiturienci pracują w ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, chociażby w domach dziecka, świetlicach środowiskowych, domach pomocy społecznej, placówkach animacji edukacyjno-kulturalnej, domach kultury. Zatrudniani są także w domach kultury, bibliotekach, kulturalnych inicjatywach pozarządowych. Absolwenci pracują w administracji samorządowej, w wydziałach kultury urzędów miasta albo gminy. Zakładają i prowadzą własną działalność gospodarczą, która związana jest z kulturą bądź mediami.

Komentarze (0)