PEDAGOGIKA OGÓLNA

PEDAGOGIKA OGÓLNA

PEDAGOGIKA OGÓLNA

Studia w Bydgoszcz

pedagogika ogólna

 

Odkryj studia pedagogika ogólna w Bydgoszcz i sprawdź gdzie możesz studiować

Pedagogika ogólna studiaBydgoszcz - specjalność / ścieżka kształcenia

Pedagogika ogólna to jeden z najpopularniejszych modułów kształcenia, który umożliwia zdobycie gruntownego wykształcenia pedagogiczno-psychologicznego. Studenci mają okazję rozwijać uniwersalne umiejętności, niezwykle potrzebne w trakcie budowania kariery zawodowej.

W kompleksowo opracowanej siatce kształcenia znajdziesz takie przedmioty jak wprowadzenia do pedagogiki, pedagogikę ogólną, teorię oddziaływań pedagogicznych, współczesne problemy pedagogiki, problemy i kwestie społeczne, a także zdobędziesz wiedzę w zakresie współczesnych badań pedagogicznych.

Abiturienci zatrudniani są przede wszystkim we wszelkiego rodzaju jednostkach, które wymagają wiedzy pedagogicznej, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, ośrodkach wsparcia społecznego, a także w placówkach szkolnych i pozaszkolnych, administracji oświatowej, domach pomocy społecznej, w organizacjach pozarządowych, świetlicach środowiskowych, placówkach resocjalizacyjnych, placówkach profilaktyki społecznej, placówkach socjalizacyjnych.

Komentarze (0)