PEDAGOGIKA OPIEKI NAD OSOBAMI STARSZYMI

PEDAGOGIKA OPIEKI NAD OSOBAMI STARSZYMI

PEDAGOGIKA OPIEKI NAD OSOBAMI STARSZYMI

Studia w Bydgoszcz

pedagogika opieki nad osobami starszymi

 

Odkryj studia pedagogika opieki nad osobami starszymi w Bydgoszcz i sprawdź gdzie możesz studiować

Pedagogika opieki nad osobami starszymi studiaBydgoszcz - specjalność / ścieżka kształcenia

Pedagogika opieki nad osobami starszymi to oferta kształcenia, której celem jest wpieranie dążeń ludzi starzejących się i starych do rozwoju, rekreacji, zrzeszania się. Nauczysz się egzekwować prawa godnego życia w starości (aktywizacja poznawcza i społeczna).

Interdyscyplinarny program kształcenia pozwoli Ci zdobyć wiedzę i umiejętności odnoszące się do stymulującego i wspomagającego towarzyszenia seniorom przy rozwiązywaniu życiowych zadań późnej dorosłości w warunkach domowych czy w zinstytucjonalizowanych formach opieki. Zapoznasz się z edukacją przedemerytalną, zdrowotną, tanatologiczną.

Znajdziesz pracę w instytucjach opiekuńczych, placówkach opieki częściowej i całkowitej, które świadczą opiekę domową, w placówkach, które organizują grupy samopomocowe czy punkty poradnictwa dla seniorów i ich rodzin. Możesz także założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą, informacyjną, edukacyjną czy usługową. Abiturienci udzielają wsparcia emocjonalnego osobom starszym bądź nawiązują współpracę z podmiotami, które działają na rzecz seniorów w środowisku lokalnym.

Komentarze (0)