PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA

Studia w Bydgoszcz

pedagogika opiekuńcza

 

Odkryj studia pedagogika opiekuńcza w Bydgoszcz i sprawdź gdzie możesz studiować

Pedagogika opiekuńcza studiaBydgoszcz - specjalność / ścieżka kształcenia

Pedagogika opiekuńcza to popularny moduł kształcenia, który poszerza wiedzę z zakresu patologii społecznych i patologii rodziny oraz metodyki pracy społeczno-opiekuńczej. Oferta powstała w odpowiedzi na zapotrzebowania współczesnego rynku pracy.

W siatce zajęć znajdziesz szereg najważniejszych przedmiotów, które pozwolą Ci zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu diagnozy psychopedagogicznej, pedagogiki opiekuńczej, profilaktyki społecznej. Rozwiniesz zdolności interpersonalne oraz kompetencje niezwykle istotne w pracy pedagoga.

Abiturienci zatrudniani są w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, takich jak instytucje opiekuńcze czy instytucje organizujące czas wolny, w placówkach wychowania pozaszkolnego, instytucjach opieki i wsparcia środowiskowego, placówkach profilaktycznych, placówkach interwencyjnych, socjalizacyjnych, wspierających rodzinę. Pracują również w domach pomocy społecznej, interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych i ośrodkach adopcyjnych, świetlicach środowiskowych, instytucjach pomocy społecznej.

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy jest specjalność / ścieżka kształcenia PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Komentarze (0)