PEDAGOGIKA REWALIDACYJNA

PEDAGOGIKA REWALIDACYJNA

PEDAGOGIKA REWALIDACYJNA

Studia w Bydgoszcz

pedagogika rewalidacyjna

 

Odkryj studia pedagogika rewalidacyjna w Bydgoszcz i sprawdź gdzie możesz studiować

Pedagogika rewalidacyjna studiaBydgoszcz - specjalność / ścieżka kształcenia

Pedagogika rewalidacyjna to oferta kształcenia, która ma na celu niesienie pomocy osobom z niepełnosprawnościami. Moduł powstał w odpowiedzi na oczekiwania współczesnego rynku pracy. Nauczysz się pracować z dziećmi, młodzieżą, osobami starszymi i niepełnosprawnymi, które wymagają opieki, terapii i profesjonalnego wsparcia.

Studenci mają okazję poznać metody rewalidacji osób z różnego rodzajami niepełnosprawnościami, a także zdobywają umiejętności współorganizowania, wspierania i terapii osób z niepełnosprawnością. Rozwijają potrzebne kompetencje, które są poszukiwane przez współczesnych pracodawców.

Absolwenci zatrudniani są w placówkach integracyjnych i ogólnodostępnych, organizacjach pozarządowych, które wspierają osoby z niepełnosprawności. Pracują w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, domach pomocy społecznej, interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych i ośrodkach adopcyjnych, specjalistycznych ośrodkach rehabilitacyjnych, centrach pomocy rodzinie, instytucjach opieki paliatywnej oraz w szpitalach.

Komentarze (0)