PSYCHOPEDAGOGIKA

PSYCHOPEDAGOGIKA

PSYCHOPEDAGOGIKA

Studia w Bydgoszcz

psychopedagogika

 

Odkryj studia psychopedagogika w Bydgoszcz i sprawdź gdzie możesz studiować

Psychopedagogika studiaBydgoszcz - specjalność / ścieżka kształcenia

Psychopedagogika to interdyscyplinarny moduł kształcenia, który łączy wiedzę obejmującą pedagogikę i psychologię i zajmuje się przede wszystkim psychologią rozwoju i wychowaniem człowieka. Oferta pozwala zdobyć kompetencje poszukiwane na aktualnym rynku pracy.

Program kształcenia umożliwi Ci uczęszczanie na szereg najważniejszych przedmiotów odnoszących się do psychologii poznawczej, psychologii salutogenetycznej i psychopatologii. Będziesz miał/a okazję zapoznać się z metodami badawczymi w psychologii oraz metodami zadaniowymi w edukacji. Poznasz najważniejsze elementy wychowania i zachowania człowieka.

Abiturienci psychopedagogiki zatrudniani są w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, świetlicach środowiskowych, świetlicach terapeutycznych, instytucjach pomocy rodzinie, domach dziennego pobytu, jednostkach zarządzania personalnego, jednostkach niepublicznych. Pracują także w żłobkach, przedszkolach, szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, centrach kultury.

Komentarze (0)