RESOCJALIZACJA Z KRYMINOLOGIĄ

RESOCJALIZACJA Z KRYMINOLOGIĄ

RESOCJALIZACJA Z KRYMINOLOGIĄ

Studia w Bydgoszcz

resocjalizacja z kryminologią

 

Odkryj studia resocjalizacja z kryminologią w Bydgoszcz i sprawdź gdzie możesz studiować

Resocjalizacja z kryminologią studiaBydgoszcz - specjalność / ścieżka kształcenia

Resocjalizacja z kryminologią to nowoczesna propozycja kształcenia, wpisująca się w trendy współczesnego rynku pracy. Dla Ciebie to idealna okazja, by rozwinąć wiedzę z zakresu kryminologii i pracy resocjalizacyjnej. Jest to moduł przeznaczony dla osób odpornych psychicznie i poprawnie działających w sytuacjach stresujących.

Studenci uczęszczają na szereg ważnych przedmiotów, które umożliwią zapoznanie się z pracą z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym/wykluczonymi społecznie. Nauczysz się tworzyć indywidualne plany wsparcia, ale również pracować z grupą bądź organizacją środowiska lokalnego.

Absolwenci zatrudniani są w jednostkach penitencjarnych, jednostkach pomocy społecznej, w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapeutycznych, schroniskach dla nieletnich. Pracują również w ośrodkach pomocy społecznej, ośrodkach terapii uzależnień, świetlicach profilaktycznych, świetlicach środowiskowych, świetlicach socjoterapeutycznych, policji, sądach, zakładach poprawczych.

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy jest specjalność / ścieżka kształcenia RESOCJALIZACJA Z KRYMINOLOGIĄ

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Komentarze (0)