WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA W SFERZE PUBLICZNEJ

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA W SFERZE PUBLICZNEJ

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA W SFERZE PUBLICZNEJ

Studia w Bydgoszcz

własność intelektualna w sferze publicznej

 

Odkryj studia własność intelektualna w sferze publicznej w Bydgoszcz i sprawdź gdzie możesz studiować

Własność intelektualna w sferze publicznej studiaBydgoszcz - specjalność / ścieżka kształcenia

Własność intelektualna w sferze publicznej to nowoczesna propozycja kształcenia sprowadzająca się do zdobycia gruntownego wykształcenia w zakresie prawnych aspektów funkcjonowania sztucznej inteligencji i możliwości jej wykorzystania w administracji, a także przeciwdziałania naruszeniom praw własności intelektualnej w dziedzinie nowych technologii.

Studenci mają okazję zdobyć wiedzę i umiejętności odnoszące się do prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej. Nauczysz się rozwiązywać spory na tle własności intelektualnej za pośrednictwem mediacji i arbitrażu, a także dowiesz się, na czym polega odpowiedzialność prawna dostawców usług i treści internetowych w zakresie naruszania prawa autorskiego.

Abiturienci zatrudniani są przede wszystkim w organach administracji państwowej i samorządowej. Pracują w charakterze doradców i konsultantów w organizacjach o charakterze publicznym, samorządowym, w stowarzyszeniach i fundacjach non-profit.

Komentarze (0)