ZARZĄDZANIE WŁASNOŚCIĄ PRZEMYSŁOWĄ W GOSPODARCE

ZARZĄDZANIE WŁASNOŚCIĄ PRZEMYSŁOWĄ W GOSPODARCE

ZARZĄDZANIE WŁASNOŚCIĄ PRZEMYSŁOWĄ W GOSPODARCE

Studia w Bydgoszcz

zarządzanie własnością przemysłową

 

Odkryj studia zarządzanie własnością przemysłową w Bydgoszcz i sprawdź gdzie możesz studiować

Zarządzanie własnością przemysłową w gospodarce studiaBydgoszcz - specjalność / ścieżka kształcenia

Zarządzanie własnością przemysłową w gospodarce to interdyscyplinarny moduł kształcenia, który łączy wiedzę z zakresu zarządzania, ekonomii i marketingu. Nauczysz się, chociażby wykorzystywać nowoczesne metody i techniki sprzedaży dóbr na rynkach zagranicznych.

W siatce zajęć znajdziesz szereg najważniejszych przedmiotów dotyczących makro i mikroekonomii, marketingu międzynarodowego, handlu zagranicznego, instytucji międzynarodowych istotnych w handlu, rynków międzynarodowych. Wykształcisz umiejętności badawcze i analityczne w zakresie międzynarodowego otoczenia organizacji, kreowania produktów i usług.

Będziesz zajmował/a się organizowaniem międzynarodowej działalności marketingowej w firmie oraz transakcjami międzynarodowymi. Absolwenci zatrudniani są w międzynarodowych i krajowych korporacjach, które działają w obszarze nowych technologii, w działach prawnych innowacyjnych przedsiębiorstw, w kancelariach prawnych specjalizujących się w ochronie własności przemysłowej. Możesz pracować także w organizacjach pozarządowych prowadzących prace badawczo-rozwojowe.

Komentarze (0)