Kierunek lekarski studia jednolite magisterskie stopnia - Bydgoszcz

Kierunek lekarski studia jednolite magisterskie stopnia - Bydgoszcz

Kierunek lekarski studia jednolite magisterskie stopnia - Bydgoszcz

Studia jednolite w Bydgoszczy

kierunek lekarski

Odkryj kierunek lekarski w Bydgoszczy i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Kierunek lekarski studia jednolite magisterskie Bydgoszcz 2021 | woj. kujawsko-pomorskie

Studia na kierunku lekarskim w Bydgoszczy to studia jednolite magisterskiektórych program kształcenia trwa 6 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Kierunek lekarski studia jednolite magisterskie stopnia - Bydgoszcz

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy jest kierunek kierunek lekarski

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Kierunek lekarski stopień: (Jednolite), czas trwania: 6 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek lekarski w Bydgoszczy?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku lekarskim najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • fizyka i astronomia
 • matematyka

 

Kandydaci na kierunki studiów w Bydgoszczy takie jak kierunek lekarski muszą sprostać wysokim wymaganiom kwalifikacyjnym. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów zdawanych na poziomie podstawowym musisz zdawać dwa przedmioty rozszerzone. Możesz wybierać między biologią a matematyką oraz chemią a fizyką, fizyką i astronomią bądź matematyką. Kandydaci muszą wykonać także odpowiednie badania lekarskie. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej wybranej uczelni.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 02.06.2021
do 18.08.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 02.06.2021
do 17.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 02.06.2021
do 09.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 02.06.2021
do 09.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Czas trwania studiów na kierunku kierunek lekarski na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
6 lat
(lekarz)
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
6 lat
(lekarz)
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek kierunek lekarski na poszczególnych uczelniach

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku kierunek lekarski na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
204
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
zapytaj uczelnię
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek kierunek lekarski na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
76,15
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
56,6
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Gdzie studiować na kierunku lekarskim (studia jednolite) w Bydgoszczy?

Uczelnie na których można studiować kierunek lekarski (studia jednolite) w Bydgoszczy

 • Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

 

Kierunki medyczne w Bydgoszczy

Rozwiń

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU LEKARSKIM?

Leczenie człowieka jest wielowymiarowe, podobnie jak jego dolegliwości. Nie zawsze dotyczą one jedynie ciała, ale sięgają również duszy. Kierunek lekarski w Bydgoszczy kształci najlepszych specjalistów, którzy poświęcają się pracy naukowo-badawczej, opracowują nowoczesne leki i innowacyjne metody leczenia, ale również w praktyczny sposób służą wiedzą i umiejętnościami i dążą do uratowania życia i zdrowia swoich pacjentów.

Studia medyczne są przeznaczone dla osób, których życiową misją staje się niesienie pomocy innym ludziom. Kierunek lekarski to także wiele możliwości i pewność zatrudnienia. Od kandydatów oczekuje się poczucia odpowiedzialności i zorganizowania. Ważne są także umiejętności manualne i komunikatywność, ale również odporność na stres i zdolność do racjonalnego działania w sytuacjach kryzysowych. Wybierz studia medyczne i zadbaj o pewną przyszłość.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku lekarskim możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia jednolite magisterskie

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku lekarskim w Bydgoszczy realizowane są w ramach jednolitych studiów magisterskich. Studia jednolite magisterskie trwają sześć lat.

Uczelnie w Bydgoszczy umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Program studiów i przedmioty

Uczelnie w Bydgoszczy oferują unikatowy program kształcenia, który przygotowuje młodych medyków do pełnienia misji mającej na celu ratowanie życia i zdrowia. Plan zajęć ustalany jest przez najlepszych w swojej dziedzinie specjalistów, a składa się z innowacyjnych bloków tematycznych, obejmujących między innymi choroby cywilizacyjne, zagrożenia środowiska czy ciężę i poród. Studenci uczęszczają na takie przedmioty jak na przykład:

 • diabetologia,
 • wybrane choroby psychiczne i uzależnienia jako choroby cywilizacyjne,
 • profilaktyka zakażeń,
 • higiena i epidemiologia,
 • diagnostyka prenatalna,
 • bioetyka ciąży w aspekcie wielowyznaniowym,
 • ekologia w walce z chorobami cywilizacyjnymi.

Zajęcia prowadzone są w profesjonalnie wyposażonych uczelnianych pracowniach oraz w szpitalach i klinikach. Po każdym roku kształcenia studenci muszą odbyć obowiązkowe praktyki zawodowe.

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku lekarskim w Bydgoszczy trwają 6 lat (studia jednolite).

Studia medyczne w Bydgoszczy w ramach kierunku lekarskiego są jednymi z najdłuższych. Kształcenie w tym zakresie trwa sześć lat, czyli dwanaście semestrów. Po ukończeniu jednolitych studiów magisterskich absolwenci przystępują do Lekarskiego Egzaminu Końcowego i szczycą się tytułem lekarza magistra. Następnie mają możliwość rozpoczęcia dalszej edukacji w ramach specjalizacji, chociażby chirurgii czy kardiologii.

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU LEKARSKIM?

Tylko nieliczni absolwenci kierunku lekarskiego nie decydują się na pracę w zawodzie. Z reguły na każdego, kto ukończył studia medyczne, czeka wiele możliwości pracy. Miejsce zatrudnienia wielokrotnie uzależnione jest od realizowanej specjalności lekarskiej. Absolwenci pracują przede wszystkim w:

 • instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych,
 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,
 • przychodniach,
 • szpitalach,
 • klinikach prywatnych i publicznych,
 • administracji państwowej i samorządowej.

Absolwenci decydują się na kontynuowanie kształcenia w ramach różnorodnych specjalności, takich jak, chociażby chirurgia, pediatria, kardiologia. Zajmują się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej.

Komentarze (0)