PSYCHOLOGIA ZDROWIA I REHABILITACJI

PSYCHOLOGIA ZDROWIA I REHABILITACJI

PSYCHOLOGIA ZDROWIA I REHABILITACJI

Studia w Bydgoszcz

psychologia zdrowia i rehabilitacji

 

Odkryj studia psychologia zdrowia i rehabilitacji w Bydgoszcz i sprawdź gdzie możesz studiować

Psychologia zdrowia i rehabilitacji studiaBydgoszcz - specjalność / ścieżka kształcenia

Psychologia zdrowia i rehabilitacji to innowacyjna propozycja kształcenia, doskonale wpisująca się w zapotrzebowania współczesnego rynku pracy. Dla Ciebie to idealna okazja, by zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii zdrowia oraz psychologii rehabilitacji, które wykorzystywane są w stosunku do dorosłych i dzieci chorych somatycznie oraz osób z niepełnosprawnością.

Studenci mają okazję zdobyć umiejętności odnoszące się do kontaktu klinicznego oraz wyboru metod diagnostyki i terapii psychologicznej wobec jednostki i otoczenia społecznego. Będziesz miał/a okazję zgłębiać nurty psychologiczne odnoszące się do psychoanalizy, teorii uczenia się, interakcjonizmu, teorii poznawczych, systemowych.

Absolwenci zatrudniani są w pracy w służbie zdrowia, szpitalach ogólnych, szpitalach psychiatrycznych, w poradniach zdrowia psychicznego, a także w ośrodkach rehabilitacyjnych, hospicjach, w domach pomocy społecznej, w ośrodkach leczenia i terapii uzależnień, ośrodkach interwencyjnych.

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy jest specjalność / ścieżka kształcenia PSYCHOLOGIA ZDROWIA I REHABILITACJI

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Komentarze (0)